Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Kontakt

W czasie trwania konsultacji mieszkańcy mogą zasięgać informacji w sprawach związanych z budżetem obywatelskim u pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Osoby do kontaktu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39

Kompetencje
w zakresie Budżetu Obywatelskiego

1.

Agnieszka Łuniewska-Jarzyna

Referat Inwestycji i Majątku

tel. 55 640 63 90
III piętro, pok. 64

- Inwestycje gminne

2.


Dariusz Kumuda
Referat Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

tel. 55 640 63 19
II piętro, pok. 56

- Sprawy komunalne
- Porządek w gminie
- Ochrona środowiska
- Sprawy sołeckie
- Drogi, chodniki,
- Place zabaw, miejsca rekreacji
- Zieleńce

3.

Iwona Wyżykowska
Referat Planowania Przestrzennego i Majątku

tel. 55 640 63 79
II piętro, pok. 51

Sprawdzanie prawa własności do gruntu

4.

Anna Zawadka
Sekretarz Miasta i Gminy Sztum, Koordynator ds. Budżetu Obywatelskiego

tel. 55 640 63 20
III piętro, pok. 80

Koordynator Budżetu Obywatelskiego

Udzielanie informacji nt. wypełniania wniosku, procedury analizy propozycji zadań i wyboru.

Wskazywanie osób, które mogą pomóc mieszkańcowi wypełnić wniosek w konkretnych przypadkach.

 Wskazani wyżej pracownicy mogą skierować zainteresowane osoby do swoich współpracowników w celu udzielenia bardziej szczegółowej informacji.