Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
pochmurno
6°C

Często zadawane pytania

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski – nazywany czasami także budżetem partycypacyjnym – to wydzielona część budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio sami mieszkańcy poprzez zgłaszanie pomysłów, dyskusję nad nimi, a następnie zadań do realizacji w głosowaniu.

Więcej o idei oraz historii budżetu obywatelskiego możesz przeczytać w Raporcie Instytutu Obywatelskiego - kliknij.

 

2. Czy w edycji 2018 budżetu obywatelskiego konsultacje społeczne obejmują miasto Sztum i sołectwa?

NIE, w tej edycji budżetu obywatelskiego konsultacje społeczne obejmują propozycje zadań tylko do realizacji na terenie miasta Sztum.

 

W związku z powyższym budżet obywatelski na rok 2018 nosi nazwę Sztumski Budżet Obywatelski.

 

Dla sołectw: Barlewice, Biała Góra, Czernin, ul. Domańskiego, Gościszewo, Gronajny, Kępina, Koniecwałd, Koślinka, Nowa Wieś, Piekło, Parowy, Pietrzwałd, Postolin, Sztumskie Pole, Sztumska Wieś, Uśnice, Zajezierze został utworzony Fundusz Sołecki, zgodnie z uchwałą nr XXXIV.279.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

 

3. Jaka będzie kwota do rozdysponowania przez mieszkańców miasta Sztum w Sztumskim Budżecie Obywatelskim 2018?

Na realizację zadań w ramach Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2018 gmina przeznacza 100 000 zł.

 

4. Na jakie zadania można przeznaczyć środki z Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego?

Na zadanie, które przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców i funkcjonowania miasta Sztum i polega na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie elementu infrastruktury gminnej.

Teren, na którym zostanie zrealizowany projekt oraz powstała w jego ramach infrastruktura muszą być dostępne dla ogółu mieszkańców.

 

Zadanie musi spełniać łącznie poniższe warunki:

  • należy do zadań własnych gminy (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym - t.j. Dz.U z 2017r., poz. 1875 z dnia 15.09.2017r.),
  • jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego,
  • koszt realizacji pojedynczego zadania (wniosku) nie może być niższy niż 20 000 zł oraz nie może być wyższy niż 50 000 zł.,
  • teren, na którym zostanie zrealizowany projekt musi być  terenem zlokalizowanym w Sztumie, dostępnym dla ogółu mieszkańców oraz być własnością lub w dyspozycji gminy Sztum,
  • po realizacji nie może generować niewspółmiernie wysokich kosztów utrzymania,
  • jest jednorodne i spójne przedmiotowo, jeżeli wniosek obejmuje więcej niż jedno zadanie, zadania te muszą stanowić spójną całość, być ze sobą powiązane np. funkcjonalnie,
  • jest zgodne z obowiązującymi w gminie planami zagospodarowania przestrzennego, politykami i programami, nie narusza obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.

 

5. Kto może zgłosić wniosek o ujęcie zadania w Sztumskim Budżecie Obywatelskim? Kto może głosować?

Każdy mieszkaniec miasta Sztum, który ukończył 16 lat może zgłosić propozycję zadania do zrealizowania w ramach Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego, wyrazić poparcie dla wniosku zgłaszanego przez innego wnioskodawcę oraz wziąć udział w powszechnym głosowaniu, w którym będą wybierane ostatecznie zadania do realizacji w ramach Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przez określenie „mieszkaniec Sztumu” należy rozumieć osobę, która zameldowana jest w mieście Sztum.

 

6. Gdzie można otrzymać formularz wniosku o ujęcie zadania w Sztumskim Budżecie Obywatelskim?

Formularz wniosku dostępny jest elektronicznie na stronie www.sztum.pl w zakładce Sztumski Budżet Obywatelski, a także w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w punkcie Informacja.

 

7. Jak wypełnić wniosek?

To proste!  We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki:

a) podać konkretną nazwę zadania wg. schematu, tj. nazwa musi zawierać przedmiot zadania i miejsce realizacji,

b) wskazać miejsce realizacji zadania, które może dotyczyć jedynie terenów będących własnością lub w dysponowaniu gminy Sztum (z wyłączeniem między innymi: terenów zamkniętych, własności prywatnej, własności spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych),

c) dokonać precyzyjnego opisu proponowanego zadania,

d) podać szacunkowy koszt realizacji zadania,

e) podać pełne dane identyfikujące wnioskodawcę (imię, nazwisko, adres oraz dodatkowo adres e-mail i telefon kontaktowy),

f) podać pełne dane identyfikujące 15 osób popierających wniosek (imię, nazwisko, adres), przy czym osoby popierające muszą być mieszkańcami Sztumu (patrz pytanie 5).

 

Pamiętaj o wypełnieniu wszystkich rubryk i podpisaniu wniosku!

 

8. Nie wiem jak wypełnić wniosek, gdzie zdobędę potrzebne informacje?

W celu ułatwienia mieszkańcom przygotowania wniosków o ujęcie zadania w Sztumskim Budżecie Obywatelskim możliwe będą konsultacje ze wskazanymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

 

W przypadku trudności związanych z:

a) ustaleniem miejsca realizacji zadania (lokalizacji terenu), własności nieruchomości mieszkaniec może skorzystać z geoportalu gminy Sztum www.sztum.e-geoportal.pl lub uzyskać pomoc osobiście i telefonicznie w Referacie Planowania Przestrzennego i Majątku lub

b) ustaleniem szacunkowego kosztu realizacji zadania mieszkaniec może uzyskać pomoc osobiście i telefonicznie:

- w Referacie Inwestycji lub

- w Referacie Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

 

9.  Kiedy można złożyć wniosek?

Termin składania to: 14 listopada 2017 roku - 29 grudnia 2017 roku.

 

10. Wniosek wypełniony! Gdzie go oddać?

Wypełnione wnioski należy dostarczyć:

a) osobiście do punktu Informacja mieszczącego się na parterze Urzędu Miasta i Gminy Sztum lub

b) korespondencyjnie pod adres: Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem „Projekt – Sztumski Budżet Obywatelski".

 

11. Co jeśli okaże się, że mój wniosek jest niekompletny lub błędnie wypełniony?

W takiej sytuacji pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Sztum będą się kontaktować z wnioskodawcą i prosić o wniesienie uzupełnień lub poprawek. Wnioskodawca ma na to 7 dni. Jeśli w tym czasie nie uzupełni / nie poprawi wniosku, wniosek nie będzie brał udziału w dalszej procedurze.

 

12. Kto analizuje mój wniosek?

Wniosek po zarejestrowaniu w zostanie przekazany do merytorycznego referatu lub jednostki organizacyjnej w celu przeprowadzenia analizy formalno-prawnej i merytorycznej (tj. praktycznej możliwości realizacji wniosku ze względu na planowane zadania gminy, gospodarność, a także na możliwości finansowe i techniczne z wykorzystaniem karty analizy zadania zgłoszonego do Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Zobacz jak wygląda karta analizy zadania – kliknij tutaj

Wypełnione karty analizy zadań, zostaną przekazane na posiedzenie Zespołu ds. Konsultacji społecznych Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego w celu zatwierdzenia wyników analizy formalno-prawnej i merytorycznej wniosków zgłoszonych do Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego, tj. wskazanie wniosków, które zostaną poddane pod głosowanie oraz tych, które nie zostaną poddane wraz z uzasadnieniem.

 

13. Kiedy będzie wiadomo, które wnioski wezmą udział w głosowaniu mieszkańców?

Do 31 stycznia 2018 roku zostaną opublikowane listy, na których zostaną podane wnioski zaakceptowane do udziału w głosowaniu oraz tych, które nie zostaną umieszczone na kartach do głosowania z podanym uzasadnieniem.

 

14. Kiedy i gdzie odbędzie się głosowanie?

Głosowanie odbędzie się w terminie od 05 do 28 lutego 2018 r. Termin, miejsce i sposób głosowania zostanie podany w ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o głosowaniu mieszkańców w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

 

15. Ile razy można głosować?

Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.

Oznacza to, że może:

a) oddać tylko jedną papierową kartę do głosowania lub

b) oddać jeden głos poprzez wypełnienie karty do głosowania drogą elektroniczną na stronie www.sztum.pl

Oddanie kart do głosowania w formie papierowej w liczbie większej niż 1 spowoduje przyjęcie do ustalenia wyników głosowania tylko tej karty do głosowania, która wpłynie do Urzędu Miasta i Gminy Sztum jako pierwsza. Pozostałe karty oddane przez te samą osobę uzna się za nieważne.

W głosowaniu w formie elektronicznej oddanie głosu więcej niż jeden raz będzie uniemożliwione przez system informatyczny.

Oddanie głosu przez tą samą osobę w formie papierowej i w formie elektronicznej spowoduje uznanie za ważny tylko głosu, który został oddany jako pierwszy.

WAŻNE: Podczas głosowania na karcie można wybrać tylko 1 zadanie.

 

16. Czy moje dane osobowe, które podaję we wniosku i na karcie do głosowania, będą zabezpieczone?

Osoba zgłaszająca lub popierająca wniosek, a także biorąca udział w głosowaniu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w Sztumskim Budżecie Obywatelskim realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922)

- Administratorem Danych Osobowych jest Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.

- dane będą przetwarzane w celu realizacji Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

- każdy mieszkaniec ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je nam! Zapraszamy do kontaktu:

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum

Anna Zawadka

e-mail: anna.zawadka@sztum.pl

tel.  (55) 640 63 20

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.