Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-2°C
Powróć do: Inne 2014-2020

Przebudowa boiska piłkarskiego i 2 kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie

 

 Przebudowa boiska piłkarskiego i 2 kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie

Umowa nr 2017/0402/2901/SubS/DIS/MK o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania inwestycyjnego w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub zawarta w dniu 21 listopada 2017 r.

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Cel operacji

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego oraz rozszerzenie zakresu użytkowego obiektów z jednoczesną poprawą ich dostępności, zarówno dla osób czynnie uprawiających sport w ramach klubów sportowych, jak też dla pozostałych mieszkańców gminy, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Przebudowa ma na celu upowszechnienie aktywności fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców (od najmłodszych do wieku senioralnego) oraz kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych w obszarze z mniejszą niż średnia wojewódzka liczbą obiektów sportowych. Przyczyni się to również do doskonalenia kadr i podnoszenia kwalifikacji w zakresie zarzadzania sportem powszechnym. Poprzez swoje oddziaływanie obiekt będzie wpływać na wzrost aktywności i integracji mieszkańców, wzmocni więzi społeczne i sportowe oraz skutecznie budować będzie tożsamość lokalną i regionalną. Dla korzystających z obiektów klubów sportowych inwestycja będzie bodźcem do dalszego rozwoju.

Opis operacji

Inwestycja polega na przebudowie boiska treningowego oraz dwóch kortów tenisowych w Sztumie.

1. Przebudowa boiska treningowego.

Projektowane boisko o wymiarach 30 m x 62 m będzie posiadać nawierzchnię syntetyczną z trawy sztucznej z warstwami podbudowy. Po obwodzie nawierzchnia zostanie ograniczona poprzez cokół betonowy złożony z dwóch rządów oporników betonowych. Planuje się wykonanie stalowych ogrodzeń boiska (wysokość 4,0 m) oraz piłkochwytów (wysokość 6,0 m) z wykorzystaniem słupków stalowych. Ogrodzenia oraz piłkochwyty zostaną wypełnione siatką polipropylenową 45x45mm.

Boisko zostanie wyposażone w bramki aluminiowe o wymiarach 5m x 2m (montowane w tulejach oraz dodatkowo przy pomocy uchwytów szpilkowych) oraz 4 słupy oświetleniowe.

W ramach inwestycji wykonana zostanie droga o nawierzchni bitumicznej (950 m2), chodniki z kostki betonowej koloru żółtego (240,00 m2) oraz parkingi o nawierzchni ażurowej (365 m2).

Wzdłuż drogi dojazdowej zostanie zamontowanych 8 słupów oświetleniowych.

Ponadto zaplanowano wykonanie elementów małej architektury takich jak ławeczki, stojaki oraz rowery czy śmietniki.

Kanalizacja deszczowa:

Wody deszczowe z projektowanego boiska sportowego odprowadzane będą poprzez projektowaną instalację kanalizacji do istniejącej studni, a następnie do wylotu kanalizacji deszczowej.

 

2. Przebudowa terenu kortów tenisowych

W ramach przebudowy planuje się wymianę nawierzchni dwóch kortów tenisowych, ogrodzenia, wykonanie w skarpie przylegającej do kortów trybun systemowych oraz budowę oświetlenia i odwodnienia nawierzchni kortów ( do szczelnego zbiornika).

Parametry kortów:

Wymiary pojedynczego kortu tenisowego- 23,77 m x 10,397 m

Wymiary kortu tenisowego wraz ze strefą ochronną - 30,77 m x 17,07 m

Łączna powierzchnia pojedynczego kortu - 525,24 m2

łączna powierzchnia nawierzchni do wykonania 1010,5 m2 ( 2 korty) 

w ramach prac planuje się wymianę istniejącej nawierzchni dwóch kortów tenisowych wraz z podbudową o łącznej powierzchni 1050,5 m2 jako nową nawierzchnie z mączki ceglanej (mączka ceglana podkładowa gruba grubości 4 cm, mączka ceglana nawierzchniowa drobna grubości 1 cm).

Pod docelową nawierzchnię zostanie wykonana podbudowa z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm. Ogrodzenie:

Łączna długość projektowanego ogrodzenia kortów do wymiany - 143,4 m (wysokość ogrodzenia 5,64m)

Trybuny:

Wykonana zostanie trybuna zewnętrzna stalowa złożona z jednego modułu na 216 siedzisk, o 3 układach krzesełek i 4 schodach, o konstrukcji z profili stalowych, ocynkowanych ogniowo. Podesty z blachy aluminiowej ryflowanej, siedziska plastikowe z oparciem 32 cm.

Oświetlenie:

Na terenie kortów zostanie zamocowanych 6 słupów oświetleniowych 3 ramiennych.

Kanalizacja deszczowa:

Wody deszczowe z projektowanego boiska kortów tenisowych odprowadzane będą poprzez zaprojektowaną instalację kanalizacji deszczowej do istniejącej studni zlokalizowanej na sieci kanalizacji deszczowej, a następnie do szczelnego zbiornika.

Planowane przewidywane wyniki operacji/efekty

Wysoka ochrona różnorodności biologicznej obszarów cennych przyrodniczo w dwóch największych ośrodkach miejskich MOF Malbork – Sztum.

Cele szczegółowe

  1. Przebudowa boiska piłkarskiego treningowego o wymiarach 30 m x 62 m o nawierzchni naturalnej na nawierzchnię sztuczną wraz z piłkochwytami i oświetleniem,
  2. Przebudowa 2 kortów tenisowych o nawierzchni z mączki ceglanej na nawierzchnię z mączki ceglanej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem,
  3. Zagospodarowanie terenu (drogi dojazdowe, parkingi, itp.).

Wydatki kwalifikowane operacji

1 567 058,00 zł

Poziom dofinansowanie

50,00 %

Kwota otrzymanej pomocy

783 500,00 zł

Termin realizacji

31.12.2018 r.

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!