Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Warunki udziału w głosowaniu w wyborach samorządowych 2024

Ocena 0/5

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania (ujęcia w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców), za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Wyborca zameldowany na pobyt stały, który nie złożył wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców w innym miejscu, będzie w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek, będzie w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu, pod którym ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wyborca zameldowany na pobyty czasowy (przebywający czasowo) zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

 

Swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców można sprawdzić składając wniosek osobiście w urzędzie gminy, wysyłając pocztą lub za pomocą profilu zaufanego a także logując się w przeglądarce do mObywatel.

 

więcej informacji dotyczących wyborów samorządowych na stronie -  Samorządowe 2024 | Biuletyn Informacji Publicznej (sztum.pl)

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności