Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum

Ocena 0/5

 

Informuję, iż w dniu 7 marca rozpoczyna się okres zbierania uwag i opinii w procesie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum, który trwać będzie 30 dni i zakończy się w dniu 6 kwietnia 2023 r.

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 6, w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 5 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28).

Przeprowadzenie konsultacji polega na składaniu przez mieszkańców opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum oraz do dokumentu Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Sztum z użyciem formularza konsultacyjnego dostępnego pod adresem https://www.survio.com/survey/d/R1M7C4M8N7T9A5M8T?

Formy prowadzenia konsultacji określono w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27.02.2023, dostępnym pod adresem https://bip.sztum.pl/1186.html

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum. 

Dokumenty do pobrania (w załączeniu) 

1. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum.

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum.

3. Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum

4. Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum

5. Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum

6. Załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum

7. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Sztum
 

Ankieta dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum dostępna pod adresem:  https://www.survio.com/survey/d/C1P/AnkietaSztum lub do pobrania w wersji papierowej:  (w załączeniu dokument)


Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum dostępny pod adresem:  https://www.survio.com/survey/d/R1M7C4M8N7T9A5M8T? lub do pobrania w wersji papierowej: (w załączeniu dokument)

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności