Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Elektromobilność

Cel główny strategii

„POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA

Zanieczyszczenie powodowane przez ruch kołowy

-B(a)P benzo alfapiren – rakotwórczy składnik niskiej emisji
-PM10 – pył powodujący choroby układu krążenia i układu oddachowego
-NOx tlenki azotu – emisja przede wszystkim z transportu, powoduje astmę i nowotwory