Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Elektromobilność

Dlaczego zajmujemy się elektromobilnością ?

  • „elektryfikacja transportu wpływa na poprawę jakości powietrza,
  • „elektromobilność przyczynia się do ograniczenia hałasu pochodzenia komunikacyjnego,
  • „wpływa na rozwój innych gałęzi gospodarki i technologii,
  • „wpływa na atrakcyjność regionu (rozwiązania elektromobilne przyciągają inwestorów i turystów),
  • „infrastruktura pojazdów elektrycznych staje się sposobem na magazynowanie energii poprzez baterie samochodowe oraz magazyny energii zlokalizowane przy punktach ładowania pojazdów,
  • „wpływa na autonomię i bezpieczeństwo (wraz z rozwojem e-mobilności rośnie niezależność Polski od importowanej potrzebnej do napędzania pojazdów ropy naftowej).