Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Rada Miejska

Interpelacje, zapytania i wnioski

Interpelacje, zapytania i wnioski z poszczególnych obrad sesji Rady Miejskiej w Sztumie są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.sztum.pl/1716.html .