Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Rewitalizacja

Kamienie milowe procesu

Sztumska rewitalizacja – pomysł na nowoczesną politykę rozwojową gminy – zaczęła się w zeszłym roku wraz z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o rozpoczęciu prac związanych z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji. Program ten, nazywany w skrócie GPR, jest podstawą
do zaplanowania i przeprowadzenia kompleksowej interwencji, której celem jest z jednej strony wyprowadzenie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu, a z drugiej, stworzenia podwalin pod rozwój społeczno-gospodarczy oddziałujący na całą gminę. - kliknij aby przejść