Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Rada Miejska

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

 1. Borowska Agnieszka - Przewodniczący Komisji
 2. Dobrzyński Wojciech 
 3. Sidorowicz Sławomir
 4. Zdziennicki Krystian - Z-ca Przewodniczącego Komisji 

 

Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju

 1. Sidorowicz Sławomir - Przewodniczący Komisji
 2. Barańska Danuta
 3. Garbowski Krzysztof
 4. Kazimierowicz Jarosław
 5. Poćwiardowski Adam  - Z-ca Przewodniczącego Komisji 

 

Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

 1. Siebert Piotr - Przewodniczący Komisji 
 2. Antoniuk Ryszard -  Z-ca Przewodniczącego Komisji 
 3. Lipski Sławomir
 4. Ruszkowska Iwona
 5. Spiżewski Piotr

 

Komisja Rewizyjna

 1. Kazimierowicz Jarosław - Przewodniczący Komisji 
 2. Antoniuk Ryszard
 3. Dobrzyński Wojciech
 4. Spiżewski Piotr - Z-ca Przewodniczącego Komisji 

 

Komisja Statutowo - Regulaminowa

 1. Ruszkowska Iwona - Przewodniczący Komisji 
 2. Borowska Agnieszka
 3. Fierek Waldemar
 4. Kazimierowicz Jarosław 
 5. Sidorowicz Sławomir
 6. Siebert Piotr

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Lipski Sławomir - Przewodniczący Komisji 
 2. Garbowski Krzysztof
 3. Ruszkowska Iwona
 4. Zdziennicki Krystian
 5. Siebert Piotr