Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Rewitalizacja

Komitet Rewitalizacji

 

Zarządzenie Nr 135.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum -
kliknij aby pobrać 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum

  1. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum - kliknij aby pobrać 

  2. Zarządzenie Nr 103.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum - kliknij aby pobrać 

  3. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 103.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia  18.10.2023 r. - Regulamin naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum - kliknij aby pobrać 

  4. Zarządzenie Nr 102.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 października 2023 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do otwartego naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum - kliknij aby pobrać

  5. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 102.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18.10.2023 r.- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA 
    KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SZTUM – OSOBY FIZYCZNE - kliknij aby pobrać 

  6. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 102.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18.10.2023 - LISTA POPARCIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SZTUM - kliknij aby pobrać 

  7. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 102.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18.10.2023 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSTAWICIELA DO KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SZTUM – OSOBY PRAWNE - kliknij aby pobrać 

 

 

Uchwała Nr LXI.533.2023 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 27 września 2023 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania  Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum - kliknij aby przejść do Uchwały

 

Raport z konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania komisji rewitalizacji - kliknij aby przejść do Raportu 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum - kliknij aby przejść do Ogłoszenia

 

Obwieszczenie  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum  o przeprowadzeniu konsultacji społecznych  projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum - kliknij aby przejść do Obwieszczenia