Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Elektromobilność

Planowane zadania

  • „Nowe ścieżki rowerowe
  • „Węzeł integracyjny w rejonie Dworca PKP
  • „Poprawa bezpieczeństwa pieszych – lepsze doświetlanie przejść
  • „Rozbudowa infrastruktury rowerowej: garaże dla rowerów, stacje napraw, zadaszone parkingi rowerowe
  • „Ładowarki dla pojazdów elektrycznych w mieście
  • „Samochody elektryczne lub zasilane paliwami alternatywnymi w Urzędzie Miasta i instytucjach zależnych
  • „Rozwój infrastruktury Smart City tj. monitoring koszy na śmieci, jakości powietrza itd..