Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Elektromobilność

Priorytety strategii dla Sztumu

Zmiana nastawienia mieszkańców do bezemisyjnych środków transportu
•ograniczenia użytkowania samochodu ze względu na oddziaływanie na środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo
•zmiana postaw edukacja mieszkańców, zachęty korzystania z transportu publicznego PKP, prywatne busy

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i rowerowego
•poprawa jakości infrastruktury dróg rowerowych oraz zwiększnie ich długości
•wyższa jakość infrastruktury pomocniczej m.in. wykonanie stojaków na rowery, oznakowanei dróg rowerowych
•doświetlenie przejść dla pieszych

Ograniczenie negatywnych skutków komunikacji samochodowej
•zmniejszenie ruchu tranzytowego
•zmniejszenie efektu wyspy ciepła
•zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w mieście
•zmniejszenie hałasu

Ograniczenie zużycia energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych
•zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w transporcie
•wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich do produkcji OZE