Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Rada Miejska

Przewodniczący

Czesław Oleksiak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie

 

Rok urodzenia: 1948

Zawód: Nauczyciel

Miejsce pracy: CKU przy ZK w Sztumie

Radny z ramienia: "Razem dla Powiśla"

Staż pracy w radzie:  V kadencja

Zainteresowania samorządowe: sprawy oświaty


telefon (55) 640 63 88, biuro rady (55) 640 63 08

email czeslaw.oleksiak@sztum.pl

 

Godziny przyjęć interesantów: środa w godzinach od 1000 do 1300

 

Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy

  1. Przewodniczący Rady organizuje i nadzoruje pracę Rady oraz prowadzi jej obrady.
  2. Zwołuje sesje Rady i przewodniczy ich obradom.
  3. Czuwa nad porządkiem obrad.
  4. Kieruje obsługa kancelaryjną posiedzeń Rady Gminy.
  5. Zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, podpisuje uchwały Rady.
  6. Czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.