Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Rewitalizacja

Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum na lata 2023-2033 - kliknij aby przejść do strony