Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Turystyka i rekreacja

Sport i rekreacja

Jednym z istotnych elementów rekreacyjnych Miasta i Gminy Sztum są liczne ścieżki rowerowe oraz piesze, z których korzystać mogą zarówno mieszkańcy terenów miasta i gminy, jak również turyści.

 

Do głównych obiektów rekreacyjnych należą:

  • Bulwar Zamkowy nad Jeziorem Sztumskim,

 

 

  • Zrewitalizowane Centrum Miasta Sztum, 

 

 

 

  • Teren rekreacyjny na Zajezierzu (przedłużenie Bulwaru Zamkowego),

 

 

  • Park Miejski, z których to korzystać mogą mieszkańcy i turyści przybyli na teren Miasta i Gminy Sztum. 

 

 

  • Przystań w Białej Górze, 

 

 

 

Ponadto na terenie Sztumu funkcjonuje kompleks sportowo - rekreacyjny  składający się ze stadionu, kortów, tenisowych, platformy z urządzeniami fitness na świeżym powietrzu, bogato wyposażonego placu zabaw dla dzieci. Sztumski kompleks rekreacyjno - sportowy otrzymał wyróżnienie w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2019”. 

 

Dla Miasta i Gminy Sztum jako jednostki samorządu terytorialnego, sport jest jednym z ważnych aspektów w ramach prowadzonej działalności społecznej. Oferta sportowa miasta
 i gminy skierowana jest zarówno dla mieszkańców jak i turystów w każdym wieku, chcących aktywnie spędzić wolny czas. 

Na terenie Miasta i Gminy Sztum znajdują się obiekty sportowe z których mogą korzystać nie tylko osoby zrzeszone w danym klubie sportowym, ale także mieszkańcy miasta i gminy oraz turyści. 

 

W Mieście i Gminie Sztum funkcjonują następujące kluby sportowe: 

Kluby sportowe Miasta i Gminy Sztum:

•          Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR  Sztum (zał. 2005) z sekcją nordic walking

•          Kolarski Ludowy Klub Sportowy LIDER Sztum (zał. 2005)

•          Klub Piłkarski OLIMPIA Sztum (zał. 1959) 

•          Klub Sportowy CZERNIN (piłka nożna) (zał. )

•          Klub Sportowy RUCH Gościszewo (piła nożna) (zał. 1959)

•          Ludowy Klub Sportowy BŁYSKAWICA Postolin (piłka nożna) (zał. 1936)

•          Miejski Ludowy Klub Sportowy VICTORIA Sztum (kajakarstwo) (zał. 1980)

•          Uczniowski Klub Sportowy SOKOLIK Czernin  przy Szkole Podstawowej w Czerninie. (zał. 1996)

•          Klub Sportowy Sztumskie Smoki (smocze łodzie) ( zał. 2016)

•          Sztumski Klub Tenisa Ziemnego Break Point (zał. 2013)

Większość z w/w sekcji sportowych prowadzi zajęcia sportowe skierowane do różnych grup wiekowych odnosząc przy tym sukcesy o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim 
i międzynarodowym. 

Sport, jako jeden z głównych priorytetów działalności władz samorządowych jest bardzo promowany wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum poprzez organizowanie różnych zawodów sportowych na poziomie amatorskim oraz pół-amatorskim.

 

Do najważniejszych imprez sportowych można zaliczyć:

- Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności, 

- Memoriał LA Wiesława Murawskiego, 

- Bieg Świętojański, 

- Międzynarodowe Regaty Kajakowe o Memoriał Jana Raabe,

- Zimowe Grand Prix Sztumu, 

- Świąteczny Turniej w Piłkę Nożną na Hali,

- Sztumski Wieczorny Bieg Sylwestrowy.

 

 

Wszystkie w/w imprezy sportowe organizowane są cyklicznie co pozwala z roku na rok podnosić ich rangę, poziom sportowy oraz organizatorski. Odnotowano także systematyczny wzrost zainteresowania dyscyplinami sportowymi na terenach Miasta i Gminy Sztum co przekłada się na wzrost ilości organizowanych zawodów poprzez miejscowe placówki oświatowe.

Ponadto, do wykorzystania przez mieszkańców Miasta i Gminy Sztum są także obiekty sportowo - rekreacyjne na terenach szkół podstawowych, oraz Zespołu Szkół  takie jak: boisko do piłki nożnej typu Orlik, boiska do koszykówki, bieżnie do uprawiania joggingu i organizowania zawodów biegowych, siłownia, stadion i kort tenisowy hala sportowa
 w Czerninie, hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie, wiejskie boiska sportowe.  Największym jednak obiektem rekreacyjno-sportowym w Sztumie jest kompleks sportowo-rekreacyjny przy Stadionie Miejskim, który w 2019 roku podczas gali w Olivia Business Centre, otrzymał wyróżnienie w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego.