Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Wykaz Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”

Adres głównej siedziby i pierwszej jednostki pn. "Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Dar Serca":

ul. Reja 12, 82-400 Sztum

Adres drugiej jednostki pn. "Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Dar Serca":

ul. Zielna 2, Czernin, 82-400 Sztum

Prezes Stowarzyszenia: Krystyna Szafrańska
502 610 652, 55 277 92 34, tel./fax: 55 277 79 83
emailbiuro@darsztum.pl

Cele: Niesienie ulgi w cierpieniu i poprawianie jakości życia osobom niepełnosprawnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym, seniorom oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom.

 


 

Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Sztumie

ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
Przewodnicząca: Gumienna Elżbieta
telefon (55) 640 47 96,  724 888 843

emailelzbietagum@interia.pl

Cele: Związek zajmuje się szkoleniami dla nowoociemniałych i organizacją szkoleń integracyjno - plenerowo - sportowych dla dzieci i młodzieży.

 


 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska

Sztumski związek Drużyn "JEDNOTA"
ul. Nowowiejskiego 14
82-400 Sztum
Komendant Związku: hm. Jerzy Wesołowski
telefon +48 697 079 428
emailjerwesolowski@poczta.onet.pl 

Cele: ZHP- hufiec w Sztumie zajmuje się organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Sztum.

 


 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej

ul. Reja 13
82-400 Sztum
Prezes: Andrzej Lubiński
telefon(55) 640 13 48, 694 473 678

emaillubinski_andrzej@wp.pl

Cele:
a) Pobudzanie i rozwijanie inicjatywy społecznej w zakresie wszechstronnego rozwoju Sztumu i okolic oraz czynna współpraca w społeczno – gospodarczej i kulturalnej działalności,
b) popularyzacja wiedzy historycznej, współczesnej i kulturalnej o Sztumie i okolicach oraz działalność na rzecz ochrony środowiska.

 


 

Sztumskie Towarzystwo Oświatowe

ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
Prezes: Dariusz Szewczak
telefon(55) 277 24 50, 640 63 39 (szkoła w Nowej Wsi),  600 816 723
emailspnw2@wp.pl

Cele: Pomoc materialna dla dzieci uczących się będących w trudnej sytuacji materialnej, organizacja letniego odpoczynku.

 


 

STOWARZYSZENIE „Przystanek Sztumska Wieś”

Sztumska Wieś 21
82-400 Sztum
Prezes: Małgorzata Kniaź
telefon 693 870 439
emailmalgorzata.maria@tlen.pl

Cele: wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki przeciwko alkoholizmowi i narkomanii, aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.

 


 

Stowarzyszenie "Przyjaciele Dzieci"

ul. Chełmińska 7
82-400 Sztum
Prezes: Iwona Psuja
telefon (55)640 63 56

emailp-lepuchatek@wp.pl

Cele: Stowarzyszenie działania na rzecz wzbogacania i modernizowania bazy lokalowej i dydaktycznej oraz integracji działań różnych środowisk, grup społecznych w celu propagowania działań na rzecz dobra dzieci.

 


 

Stowarzyszenie "Szansa" 

ul. Reja 15
82-400 Sztum
Prezes: Sławomir Wiechowski
telefon 503 137 995

emailwiechowski@sztum.net

Cele : Działalność wspomagająca edukację oraz pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

 


 

Wielka Konfraternia Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła

Parpary 28a
82-400 Sztum
Kanclerz (Prezes Zarządu): Witold Cyranowicz
telefon 55 267 31 84 lub 788 050 065

emailinfo@konfraternia.org
www.konfraternia.org

           


 

Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej Klub Jeździecki ISKRA

ul. Łąkowa 19,

Sztumskie Pole,  82-400 Sztum

Prezes: Elżbieta Gossa

telefon 504 311 006

emailkontakt@stajniaiskra.pl

 


 

Stowarzyszenie „Przystań Biała Góra”

Biała Góra nr 43 A,                     

82-400 Sztum

Prezes: Bogusława Olszynka

telefon 508 627 546

emailbolszynka@wp.pl

 


 

Stowarzyszenie „Pod Wiatrakami”

Koniecwałd 1, 82-400 Sztum

Prezes: Agnieszka Gromek

telefon 881 000 886

 

 

 

Stowarzyszenie "Zróbmy coś razem - Sztumskie Pole"

ul. Żeromskiego 33 a, Sztumskie Pole, 82-400 Sztum

Prezes: Jarosław Kazimierowicz

telefon 604794002

emailjarek.kazimierowicz@wp.pl

 


 

Stowarzyszenie Klubu Plastyków "PALETA"

Ul. Reja 13, 82-400 Sztum
Przedstawiciel: Aurelia Sitek - Juszczak

emailplastycypaleta@interia.pl

 

 


 

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”

Szkoła Podstawowa w Gościszewie
82-400 Sztum
Przewodnicząca Zarządu: Katarzyna Omieczyńska
telefon (55) 277 10 39 (dom), (55) 277 11 76 szkoła w Gościszewie
emailspgosciszewo@wp.pl 

Cele: Unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły.

 


 

Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej

ul. Zacisze 19
82-400 Sztum
Mistrz Bractwa: Arkadiusz Dzikowski
telefon (55) 277 34 41, 603 407 573
www.republika.pl/brzs

Cele: Co roku Bractwo organizuje Turnieje Rycerskie na Wzgórzu Zamkowym w Sztumie.

 


 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta " Radość i Słońce" w Sztumie

ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

Prezes: Elżbieta Kostecka

emailiwonabartkiewicz001@wp.pl

 


 

Stowarzyszenie "VIS - Siła Dobrych Serc"

Uśnice 23
82-400 Sztum
Prezes: Karolina Kuczyńska
telefon 691 022 815, 601 090 077

emailsiladobrychserc@gmail.com
www.siladobrychserc.pl

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w różnych formach.

 


 

Stowarzyszenie "Do życia przez życie"

Adres: Uśnice 15, 82-400 Sztum

Prezes Stowarzyszenia: Daria Parafiniuk

telefon  668556426

www.dzpz.pl

email daria.parafiniuk1@wp.pl

 

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym. Rozwijamy ich predyspozycje, możliwości oraz zainteresowania.

 


Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Czerninie

Adres: ul. Akacjowa 1/1 Czernin, 82-400 Sztum

Prezes: Danuta Zwolenkiewicz

 telefon609 542 146

 


Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Postolinie

Adres: Postolin 68, 82-400 Sztum

Prezes: Elżbieta Wysocka

telefon  723 774 916

 


Koło Gospodyń Wiejskich w Piekle

Adres: Piekło 44, 82-400 Sztum


 

Lekkoatletyczny Klub Sportowy "ZANTYR"

ul. Sienkiewicza 54
82-400 Sztum
Prezes: Ryszard Mazerski
telefon 608 038 472

emailryszardm@poczta.onet.pl

Cele: Upowszechnianie i rozwój lekkiej atletyki.

 


 

KOLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „LIDER”

ul. Reja 17
82-400 Sztum
Prezes: Grzegorz Niewdana
telefon 576 330 111

telefon 509 996 804

 

emaillidersztum@gmail.com
Cele: Upowszechniania i rozwój kolarstwa wśród dzieci i młodzieży.

 


 

KLUB PIŁKARSKI „OLIMPIA Sztum”

ul. Reja 14
82-400 Sztum
Prezes: Emilia Więcaszek
Wice Prezes: Maciej Kopczyński
emailolimpia.sztum@pomorski-zpn.pl

Cele: Rozwijanie w różnych formach wychowania fizycznego i sportu, zapewnienie młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym.

 


 

KLUB SPORTOWY CZERNIN

 

Prezes: Wojciech Stępień
telefon 600 460 422

Skarbnik: Marek Rzatkowski

telefon 725 933 324

email ks.czernin@pomorski-zpn.pl

Cele : Rozwijanie w różnych formach wychowania fizycznego i sportu.

 


 

KLUB SPORTOWY „RUCH” GOŚCISZEWO

Gościszewo 85
82-400 Sztum
Prezes: Paweł Mirek
telefon 695 205 746

emailruch.gosciszewo@pomorski-zpn.pl; pablo-23@wp.pl

Cele: Rozwój i popularyzacja sportu oraz organizacja współzawodnictwa sportowego.

 


 

Ludowy Klub Sportowy w Postolinie "BŁYSKAWICA"

Postolin 79
82-400 Sztum
Prezes: Andrzej Sałek
telefon 668 815 997
emailblyskawica.postolin@pomorski-zpn.pl
Cele: Klub zajmuje się prowadzeniem rozgrywek piłki nożnej młodzieży oraz rozwojem kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.

 


 

Miejski Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”

ul. Reja 11
82-400 Sztum
Prezes: Stanisław Kuczyński
telefon 502 314 894
emailkopij@op.pl

Cele : Rozwijanie w różnych formach kultury fizycznej i sportu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży.

 


 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SOKOLIK” przy Szkole Podstawowej w Czerninie

ul Donimirskich 19
82-400 Sztum
Prezes: Piotr Ciesielski
telefon (55) 640 63 04, (55) 277 35 94 dom.

emailpkajciesielski@wp.pl  

Cele: Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu rozwoju ich sprawności.

 


 

Klub Sportowy Sztumskie Smoki

Prezes: Bartosz Nadarzyński

Sekretarz: Błażej Wawrzyńczak

Skarbnik: Jakub Kuźbida

telefon 605186795, 695305287

emailsztumskiesmoki@gmail.com

Cele: Upowszechnianie i rozwój sportu w dziedzinie smoczych łodzi wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum

 


 

Sztumski Klub Tenisa Ziemnego "Break Point"

Czernin, ul. Donimirskich 1/1
82-400 Sztum

Prezes: Roman Koziara

telefon 600 448 660

emailromek.koziara@gmail.com

 


 

Klub sportowy Active & Fit Sztum

Kontakt: Dagmara Kusztal

telefon 517 972 139


 

Sztumska Orkiestra Dęta

 ul Jagiełły 30b/4
82-400 Sztum,

Przedstawiciel: Lubiński Jacek

604 585 206

sztumskaorkiestradeta@gmail.com