Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
pochmurno
7°C

Tryb Małych Zleceń

 

 

JAK UZYSKAĆ DOTACJĘ W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ?

Na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza

 1. Wnioskodawca musi być organizacją pozarządową niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, która prowadzi działalność społecznie użyteczną lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zadania, które mogą być realizowane z pominięciem trybu konkursowego – czyli    w trybie małych zleceń – mogą ubiegać się o dofinansowanie do 10 000 zł (nie więcej jednak niż 20 000 zł rocznie na daną organizację).
 3. Samo zadanie, które ma być dofinansowane musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 4. Ofertę w trybie małych zleceń należy składać na druku (OFERTA). W razie problemów z wypełnieniem formularza, można uzyskać pomoc w Urzędzie Miasta.
 5. W ciągu 7 dni od wpłynięcia oferty, jest ona umieszczana na okres jednego tygodnia w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu.
 6. W tym czasie każdy może zgłosić uwagi dotyczące zgłoszonej oferty (FORMULARZ).
 7. Niezwłocznie po rozpatrzeniu uwag, Burmistrz podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia załącza się także krótkie uzasadnienie tej decyzji.
 8. W przypadku przyznania środków Urząd Miasta przygotowuje umowę i zaprasza przedstawiciela organizacji pozarządowej do jej podpisania. W przypadku rozbieżności między ofertą, a oczekiwaniami Burmistrza, możliwe jest przeprowadzenie krótkich negocjacji.
 9. Burmistrz podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania biorąc pod uwagę:
  a. Dostępność środków w budżecie,
  b. Zgodność oferty z priorytetami określonymi w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  c. Wysokość środków finansowych wnioskowanych na realizację zadania , ich uzasadnienia, celowości, poziomu oczekiwanej efektywności w realizacji zdań publicznych,
  d. Zaangażowanie środków własnych wnioskodawcy lub środków pozyskanych z innych źródeł,
  e. Możliwości realizacji zaplanowanego zadania z uwzględnieniem zasobów rzeczowych, kadrowych i doświadczenia wnioskodawcy.
 10. Regulamin trybu małych zleceń (paragraf 9) określa szczegółowo jakie koszty nie mogą być finansowane.

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art.. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym - pobierz

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - pobierz

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.