Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-1°C
Powróć do: Gospodarka odpadami

Opłaty i formalności

OPŁATY I FORMALNOŚCI


Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji tej właściciel nieruchomości określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Sztum, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie.

Wzór deklaracji został określony uchwałą Rady Miejskiej. Uchwała ta określa sposób wypełnienia deklaracji, termin i miejsce jej składania oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w siedzibie Urzędu Miasta i gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP.

Wzór deklaracji składanej w UMiG Sztum- pobierz

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Sztum wynosi 24 zł od osoby. Jeśli na danej nieruchomości, stwierdzone zostanie naruszenie prawidłowej segregacji, skutkować to będzie podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadów do kwoty 72 zł od osoby. Jest to 3- krotność stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na nieruchomościach wielorodzinnych, po stwierdzeniu braku selektywnej zbiórki odpadów nastąpi podwyższenie stawki dla każdej rodziny zamieszkującej dany blok.
Ponadto mieszkańcy domków jednorodzinnych mogą zadeklarować kompostowanie bioodpadów pochodzących z gospodarstwa domowego w zamian za zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami. Wysokość ulgi wynosi 1 zł, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!