Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
słonecznie
24°C

Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa

Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.05.02.02-22-0119/15-00 z dnia 17 października 2016 r.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”,
Działanie 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”,
Poddziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent

Partner wiodący

Powiat Malborski

Partner

Powiat Sztumski / Miasto i Gmina Sztum/ Miasto Malbork

Przedmiot projektu

Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i  problemów zawodowych danego uczestnika projektu.

Uczestnikom/Uczestniczkom zaoferowane zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wynikające z opracowanego na początkowym etapie ich udziału w projekcie Indywidualnego Planu Działania, uwzględniające:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym identyfikację potrzeb uczestników/ uczestniczek i stopień ich oddalenia od rynku pracy,
  • poradnictwo grupowe, w tym warsztaty: "ABC poszukiwania pracy", "Pokonywanie trudności w poszukiwaniu pracy",
  • szkolenia i kursy, prowadzące do podniesienia, uzupełniania lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • staże służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,
  • organizacja subsydiowanego zatrudnienia.
W celu wspierania mobilności przestrzennej uczestnicy/ uczestniczki będą mogli/mogły skorzystać z możliwości zwrotu kosztów dojazdu w przypadku podejmowania działań poza miejscem zamieszkania oraz refundacji kosztów opieki na dzieckiem/ osobą zależną.

Cel główny projektu

Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy.

Cele szczegółowe

Zwiększenie szans na zatrudnienie 500 osób bezrobotnych po 30 roku życia z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego, w tym 291 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku oraz 209 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (spełniających jedno z n/w kryteriów: kobieta, osoba po 50 roku życia, osoba długotrwale bezrobotna, osoba niepełnosprawna, osoba o niskich kwalifikacjach).

Planowane efekty

Projekt zakłada, że w wyniku jego realizacji:

 - 35% uczestników podniesienie kwalifikacje zawodowe,

 - 55%  uczestników znajdzie zatrudnienie.

Wartość projektu

4 850 870,21 zł

Wydatki kwalifikowane

4 850 870,21 zł

Poziom dofinansowanie

95 %

Dofinansowanie z UE

4 608 326,70 zł

Termin realizacji

01.10.2016 r. - 31.10.2018 r.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.