Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-2°C

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Równy start w przyszłość – czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1– Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Cel główny projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez realizację do 2013 roku projektów rozwojowych w 10 szkołach gminy Sztum i Dzierzgoń

Cele szczegółowe projektu:
1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 szkół do końca 2013 roku.
2. Podniesienie i rozwój do końca 2013 roku kompetencji kluczowych wśród 575 uczniów/uczennic.
3. Ukazanie korzyści płynących z edukacji, wzmocnienie zdolności do wyboru dalszego kształcenia i przyszłego zatrudnienia uczniów/uczennic gimnazjów do końca 2013 roku.
4. Zwiększenie dostępności do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wyrównywanie szans edukacyjnych do końca 2013 roku.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie szkół podstawowych  i gimnazjalnych (1007 uczniów i uczennic) z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń. Miasto i Gmina Sztum realizuje projekt w okresie od 01.09.2011 roku do 28.02.2014 roku

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.999.985,00 ZŁ
UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 1.999.985,00 ZŁ
TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 28.02.2014

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!