Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-2°C

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Sztumska Wieś, Nowa Wieś i Zajezierze

Operacja pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Sztumska Wieś, Nowa Wieś i Zajezierze

Umowa o przyznanie pomocy nr 00008-65150-UM1100058/17 zawarta w dniu 9 listopada 2017 r.

Operacja typu Gospodarka wodno – ściekowa realizowana w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020

Beneficjent

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie

Cel operacji

Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowościach: Sztumska Wieś, Nowa Wieś i Zajezierze, w gminie Sztum, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Opis operacji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z odgałęzieniami i przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przyłącza wody, podjazdy i kable elektryczne zasilające przepompownie) w obrębie miejscowości Sztumska Wieś, Nowa Wieś i Zajezierze. Odebrane ścieki odprowadzane będą poprzez istniejący miejski system kanalizacyjny na oczyszczalnię ścieków w Sztumskim Polu.

Planowane przewidywane wyniki operacji/efekty

- liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych – 116 szt.;

- liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej – 306 osób;

- długość systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 12,851 km

Koszty kwalifikowane operacji

3 853 154,71 zł
Koszty kwalifikowalne operacji 3 132 646,12 zł

Poziom dofinansowania

63,63%

Kwota otrzymanej pomocy

1 993 302,00 zł

Termin realizacji

31.09.2019 r.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!