Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
słonecznie
8°C

Konferencja początkowa otwierająca projekt

Grafika przedstawiająca logotypy: ILN Grants, Sztum Circular Economy, Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, IDN, Miasto i Gmina Sztum

Dwudniową konferencją w Sztumie zainaugurowano międzynarodowy projekt „Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne”, współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu” oraz ze środków budżetu państwa.

Starania sztumskiego samorządu o środki rozpoczęły się we wrześniu 2020 r. Ostatecznie spośród blisko 50 zgłoszonych wniosków decyzją Ministerstwa Klimatu i Środowiska wybrano pięć. Sukces Sztumu nie byłby możliwy bez udziału w projekcie partnerów krajowych - Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Politechniki Gdańskiej oraz partnera zagranicznego - International Development Norway.

Konferencja otwierająca i prezentująca projekt związany z Gospodarką Obiegu Zamkniętego odbyła się 8 czerwca w Bibliotece Kwadro. Uczestniczyli w niej jego partnerzy, eksperci oraz zaproszeni goście, wśród nich Weronika Haustein, konsul honorowy Królestwa Norwegii.

Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, koordynator projektu, przedstawiła działania zaplanowane w projekcie. Powstanie nowoczesny Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz hala magazynowo-naprawcza, do której mieszkańcy będą mogli oddać rzeczy niepotrzebne, a nadające się do ponownego użycia i wykorzystania. Dodatkowo realizowanych będzie szereg  działań edukacyjnych i promujących ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Całkowita wartość projektu, który potrwa 26 miesięcy, to ponad 5 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie to 4,3 mln zł.

O Gospodarce Obiegu Zamkniętego i zrównoważonej konsumpcji mówił Andrzej Lemanowicz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu, przykłady czerpiąc z zarządzanej przez siebie spółki. Z kolei doświadczenia norweskich wspólnot samorządowych zaprezentowała Małgorzata Rudnicka z International Development Norway.

Znaczeniem i zarazem wyzwaniami gospodarki o obiegu zamkniętym dla gospodarki komunalnej zajęła się prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska z Politechniki Gdańskiej, koncentrując się na wodzie.

Kolejne wystąpienia dotyczyły działań miękkich. Mateusz Dobkowski ze Stowarzyszenia WAMACOOP w Olsztynie omówił rozwój przedsiębiorczości społecznej jako skuteczne narzędzie aktywizacji mieszkańców. Internacjonalizacja działań lokalnych na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu było tematem wystąpienia Marcina Żuchowskiego, dyrektora sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Bardzo ciekawa była dyskusja, która toczyła się pod koniec konferencji. Dotyczyła ona zmiany postaw społecznych związanych z gospodarką odpadami i recyklingiem.
W podsumowaniu konferencji burmistrz Leszek Tabor stwierdził, że sprawy ochrony klimatu nie trafiają niestety do szerszego dyskursu publicznego. - Ale my od lat staramy się robić swoje - podsumował.

W drugi dzień konferencji odbyło się posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, partnera projektu, w trakcie którego zaprezentowano projekt i korzyści płynące z jego realizacji dla gmin będących członkami Stowarzyszenia.  Następnie odbyło się spotkanie robocze parterów projektu, na którym podsumowano pierwszy dzień konferencji oraz omówiono kolejne działania projektowe, przewidziane do realizacji w najbliższym czasie.

Galeria zdjęć poniżej artykułu

Grafika przedstawiająca logotyp grantu, oraz hasło "Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej"Grafika przedstawiająca informację "Projekt pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne: współfinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu państwa." oraz logotypy flaga Polski, godło Polski

 


 

Grafika przedstawiająca logotypy: ILN Grants, Sztum Circular Economy, Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, IDN, Miasto i Gmina Sztum

The initial conference of the project

A two-day conference in Sztum inaugurated the international project "Sztum circular economy - a response to contemporary climate challenges", co-financed from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 under the "Environment, Energy, Climate Change" Program and from the state budget.

The efforts of the Sztum local authorities to obtain funds began in September 2020. Finally, out of nearly 50 applications submitted, five were selected by decision of the Ministry of Climate and Environment. Sztum's success would not  be possible without the participation of national partners in the project - the Association of Municipalities of the Republic of Poland Euroregion Baltic, Gdańsk University of Technology and a foreign partner - International Development Norway.

The conference opening and presenting the project „Sztum Circular Economy” was held on June the 8th at the Kwadro Library. It was attended by his partners, experts and invited guests, including Weronika Haustein, honorary consul of the Kingdom of Norway.

Ewa Ruczyńska, head of the Department of Integrated Development of the City and Municipality Office in Sztum, project coordinator, presented the activities planned in the project. A modern Point of Selective Collection of Municipal Waste will be built, as well as a storage and repair hall, where inhabitanks will be able to return unnecessary items that can be reused. In addition, a number of educational activities will be implemented to promote the idea of ​​a circular economy. The total value of the project, lasting 26 months, is over PLN 5 million, of which PLN 4.3 million was granted.

Andrzej Lemanowicz, director of the Waste Utilization Plant in Elbląg, spoke about the Circular Economy and sustainable consumption, drawing examples from the company he manages. The experience of Norwegian self-government communities was presented by Małgorzata Rudnicka from International Development Norway.

The importance and challenges of the circular economy for the municipal economy were discussed by prof. dr hab. Eng. Magdalena Gajewska from the Gdańsk University of Technology, focusing on water.

The next speeches concerned soft activities. Mateusz Dobkowski from the WAMACOOP Association in Olsztyn discussed the development of social entrepreneurship as an effective tool for activating residents. The internationalization of local activities for blue and green growth was the subject of a speech by Marcin Żuchowski, director of the secretariat of the Association of Polish Communes Euroregion Baltic.

 

The discussion at the end of the conference was very interesting. It concerned changing social attitudes related to waste management and recycling.

In the summary of the conference, Mayor Leszek Tabor stated that, unfortunately, climate protection issues are not included in the broader public discourse. "But we've been trying to do our job for years," he concluded.

On the second day of the conference, a meeting of the board of the Association of Polish Communes Euroregion Bałtyk, the project partner, was held, during which the project and the benefits of its implementation for the communes that are members of the Association were presented. Then, a working meeting of the project partners was held, during which the first day of the conference was summarized and further project activities to be implemented in the near future were discussed.

 

Grafika przedstawiająca logotyp grantu, oraz hasło "Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej"

Grafika przedstawiająca informację "Projekt pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne: współfinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu państwa." oraz logotypy flaga Polski, godło Polski

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.