Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
słonecznie
8°C

Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno–zawodowa

Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno–zawodowa

Umowa Nr RPPM 06.01.02-22-0004/15-00, w ramach Osi Priorytetowej 6 „Integracja”, Działanie 6.1. „Aktywna integracja”, Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja społeczno - zawodowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent

Partner wiodący

Miasto Malbork

Partner

Gmina Malbork, Gmina Nowy Staw, Gmina Lichnowy, Gmina Miłoradz, Gmina Stare Pole, Miasto i Gmina Sztum, Gmina Stary Dzierzgoń, Powiat Malborski, Powiat Sztumski.

Przedmiot projektu

Projekt skierowany jest do osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystające z pomocy społecznej, w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy lub osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zakwalifikowane do III profilu pomocy, w tym osoby niepełnosprawne. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 512 osób z powiatu malborskiego i sztumskiego. Na terenie Miasta i Gminy Sztum wsparcie otrzyma 130 osób korzystających z pomocy społecznej, w tym 33 osoby z niepełnosprawnościami. Pierwszym etapem projektu będzie określenie przez doradcę zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego potencjału, potrzeb i problemów uczestników projektu. Następnie na podstawie kontraktu socjalnego uczestnicy skierowani zostaną do odpowiednio dobranych ścieżek wsparcia, tj. ścieżka dla osób bezrobotnych z III profilem lub ścieżka nowych uczestników Klubu Integracji Społecznej.

Program dla osób bezrobotnych z III profilem realizowany będzie przez okres 3 miesięcy w dwóch blokach tematycznych: aktywizacja zawodowa – prace społecznie użyteczne oraz aktywizacja społeczna – warsztaty grupowe. Ponadto uczestnik otrzyma wsparcie m.in. pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty oraz radcy prawnego. W celu rozwijania predyspozycji uczestników i wzmocnienia więzi rodzinnych prowadzone będą również zajęcia edukacyjne. 

Natomiast osoby korzystające z pomocy społecznej i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy zostaną skierowane do Klubu Integracji Społecznej, w którym działania realizowane będą w okresie od sześciu do dziewięciu miesięcy. Oferowane wsparcie obejmowało będzie pracę socjalną, indywidualne i grupowe warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, wsparcie animatora pracy, poradnictwo prawne, warsztaty grupowe z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, dobór szkoleń zawodowych wraz ze stypendium szkoleniowym lub organizację staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym.

Cel główny projektu

Zwiększenie szans zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na terenie MOF Malbork-Sztum.

Cele szczegółowe

Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez aktywizację społeczno-zawodową.

Planowane efekty

Projekt zakłada, że w wyniku jego realizacji:

- 100 uczestników podejmie zatrudnienia łącznie z osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek,

- 120 uczestników będzie aktywnie poszukiwało pracy,

- 64 uczestników uzyska kwalifikacje.

Wartość projektu

6 143 999,99 zł

Wydatki kwalifikowane

6 143 999,99 zł

Poziom dofinansowanie

85 %

Dofinansowanie z UE

5 222 399,99 zł.

Termin realizacji

VI.2016 r. - X.2018 r.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.