Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
pochmurno
25°C

Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

w Mieście i Gminie Sztum

Umowa dofinansowanie projektu nr: RPPM.03.01.00-22-0131/16-00 z dnia 09.01.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: 3.Edukacja, Działanie: 3.1. Edukacja przedszkolna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Podmiot realizujący projekt

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie

Partner

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie

Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.

Cel projektu

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1) utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego tj. 50 w Publicznym Przedszkolu w Sztumie i 20 w Czerninie,

2) organizację specjalistycznych zajęć dla 78 dzieci w wieku 3-6 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do 4 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

3) organizację zajęć rozwijających kompetencję kluczowe dla 362 dzieci w wieku
3-6 lat uczęszczających do 4 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

4) organizację szkoleń dla 23 nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z 78 dziećmi w wieku 3-6 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do 4 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

5) organizację szkoleń dla 24 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz stosowaniu nowoczesnych metod i form pracy sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych u 262 dzieci.

Działania będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK i aktywizujących metod pracy.

Planowane efekty

W efekcie realizacji zaplanowanych w ramach projektu działań 70 dzieci zostanie objętych edukacją przedszkolną, 23 nauczycieli nabędzie kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi, dzięki czemu 78 dzieci zwiększy swoje szanse rozwojowe, 24 nauczycieli nabędzie umiejętności zakresie wykorzystywania TIK podczas pracy dydaktycznej oraz stosowania aktywizujących metod pracy  w trakcie procesu kształcenia dzieci. Ośrodki Wychowania Przedszkolnego zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK. Powyższe przyczyni się do realizacji założonego celu i rezultatów oraz trwałej poprawy jakości edukacji w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego.

Wartość projektu

1 066 822,80 zł

Wydatki kwalifikowane

1 066 822,80 zł

Poziom dofinansowanie

85 %

Dofinansowanie z UE

906 799,38 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego

0,00 zł

Wkład własny projektodawcy

160 023,42 zł

Termin realizacji

do 30 czerwca 2018 roku

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.