Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 lipca 2024
Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy
pochmurno
15°C

Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.03.01.00-22-0060/18-00  z dnia24.06.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3.Edukacja, Działanie: 3.1.Edukacja przedszkolna, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Podmiot realizujący projekt

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie

Partner

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie

Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.

Cel projektu

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1)  Utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego tj. 10 w Punkcie Przedszkolnym w Nowej Wsi,

2)   Organizację specjalistycznych zajęć dla 76 dzieci w wieku 3-6 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do 4 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

3)  Organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla 210 dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do 4 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

4)  Organizację szkoleń dla 16 nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z 76 dziećmi w wieku 3-6 lat ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do 4 przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

5)  Organizację szkoleń dla 16 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności w posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi  oraz stosowaniu nowoczesnych metod i form pracy sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 210 dzieci.

Działania realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK i aktywizujących metod pracy.

Planowane efekty

W efekcie realizacji zaplanowanych w ramach projektu działań 10 dzieci w wieku 3-4 lat zostanie objętych edukacją przedszkolną, 16 nauczycieli nabędzie kompetencje do pracy  z dziećmi w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi, dzięki czemu 76 dzieci zwiększy swoje szanse rozwojowe, 16 nauczycieli nabędzie umiejętności w zakresie wykorzystania TIK podczas pracy dydaktycznej oraz stosowania aktywizujących metod pracy w trakcie procesu kształcenia dzieci. Ośrodki Wychowania Przedszkolnego zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK. Powyższe przyczyni się do realizacji założonego celu i rezultatów oraz trwałej poprawy jakości edukacji w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego. Miasto i Gmina Sztum zapewni trwałość utworzonych miejsc przez 2 lata od zakończenia realizacji projektu.

Wartość projektu

614 676,92 zł

Wydatki kwalifikowane

614 676,92 zł

Poziom dofinansowania

85 %

Dofinansowanie UE

522 475,38 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego

0,00 zł

Wkład własny projektodawcy

92 201,54 zł

Termin realizacji

Do 30 czerwca 2021 roku

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.