Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
słonecznie
8°C

Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum”

\Obrazek przedstawiający logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marsaałkowski, Unia Europejska

 

Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPM.03.02.01-22-0015/21-00 z dnia19.10.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3.Edukacja, Działanie: 3.2.Edukacja ogólna, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Podmiot realizujący projekt

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie

Partner

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie

Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Cel projektu

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1)  Organizację zajęć pozalekcyjnych i warsztatów kształtujących kompetencje kluczowe u 70 uczniów w oparciu o treści edukacji morskiej i żeglarskiej, uczęszczających do 5 Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

2)  Organizację zajęć z doradztwa zawodowego promującego zawody związane z branżą morską i nadmorskim położeniem regionu dla 70 uczniów  uczęszczających do 5 Szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

3)  Organizację praktycznych zajęć żeglarskich dla 70 uczniów uczęszczających do 5 Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

4)  Organizację wyjazdów edukacyjnych do instytucji związanych z edukacja morską i żeglarską,

5)  Organizację wydarzeń i festynów koncentrujących się wokół treści morskich dla 70 uczniów uczęszczających do 5 Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,

6)  Organizację szkoleń doskonalących oraz sieci współpracy i doskonalenia dla 9 nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod i form pracy z elementami TIK ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów poprzez edukację morską i żeglarską.

Działania realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK i aktywizujących metod pracy.

Planowane efekty

W efekcie realizacji zaplanowanych w ramach projektu działań nastąpi włączenie treści dotyczących edukacji morskiej i żeglarskiej do oferty edukacyjnej szkół oraz wykorzystanie tych treści do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Nauczyciele wykorzystają zdobyte podczas szkoleń umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych metod, form pracy i TIK w codziennej pracy edukacyjnej.

Szkoły Podstawowe zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i materiały biurowe i plastyczne niezbędne do realizacji zajęć. Powyższe przyczyni się do realizacji założonego celu i rezultatów oraz trwałej poprawy jakości edukacji w Szkołach Podstawowych.

Wartość projektu

197 400,00 zł

Wydatki kwalifikowane

197 400,00 zł

Poziom dofinansowania

95 %

Dofinansowanie UE

167 790,00 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego

19 740,00 zł

Wkład własny projektodawcy

9 870,00 zł

Termin realizacji

Do 31 grudnia 2022 roku

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.