Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
słonecznie
21°C
Powróć do: Strategie rozwoju

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 - 2022

14.07.2016
Raport z konsultacji społecznych - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 - pobierz

 

23.06.2016


 

Formularz konsultacyjny - pobierz

 


 

20.06.2016

 

Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 - 2022

 1. Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 - 2022 - pobierz
 2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 - Projekt - pobierz
 3. Karta obszaru zdegradowanego - pobierz
 4. Raport dotyczący delimitacji obszarów zdegradowanych w Mieście Sztum - pobierz
 5. Raport z konsultacji społecznych - Lokalny Program Rewitalizacja Miasta Sztum na lata 2016-2022 - Diagnoza - pobierz
 6. Lokalny Program Rewitalizacja Miasta Sztum na lata 2016-2022 - Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji - Projekt - pobierz
 7. Formularz konsultacyjny - pobierz

 

 


 

 

07.06.2016

 

Obwieszczenie/Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 - 2022 - pobierz

 


 

13.05.2016

 

Raport z konsultacji społecznych (Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 - Diagnoza) - pobierz

 


 

18.04.2016

 

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022, rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące Diagnozy obszaru rewitalizacji. Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat przygotowanego projektu Diagnozy obszaru rewitalizacji, która stanowi element opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022. W ramach konsultacji społecznych chcielibyśmy także poznać Państwa rekomendacje dotyczące projektów czy przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Aby przygotowywany dokument odpowiadał na potrzeby mieszkańców, a wynikające z niego działania i projekty mogły zostać przeprowadzone w sposób efektywny, niezbędna jest dla nas Państwa opinia.
Zachęcamy Państwa do włączenia się do tego procesu poprzez m. in. wypełnienie załączonego formularza konsultacyjnego.
Wypełniony formularz można przesłać elektronicznie na adres: sylwia.mackiewicz@sztum.pl, dostarczyć drogą korespondencyjną lub złożyć bezpośrednio pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum (MGOPS) w sekretariacie, (pokój 11) w godzinach urzędowania MGOPS w terminie do 26.04.2016 r.
W ramach procesu konsultacji społecznych zaplanowano także spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 26.04.2016 r., godz. 15:00 – 17:00 w Sztumskim Centrum Kultury, ul. Reja 13 – Sala czekoladowa. Celem spotkania jest przedstawienie Państwu projektu Diagnozy obszaru rewitalizacji, a także dyskusja dotycząca wskazanego projektu oraz projektów możliwych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022.
Serdecznie zapraszamy Państwa na to spotkanie oraz liczymy na aktywny udział w opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022.
Dziękujemy za Państwa dotychczasową współpracę i zaangażowanie i liczymy na dalsze.
Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres sylwia.mackiewicz@sztum.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor

 1. Formularz konsultacyjny Diagnozy obszarów rewitalizacji - pobierz
 2. Diagnoza obszaru rewitalizacji - pobierz

 


11.04.2016

 

Raport z konsultacji społecznych dot. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum - pobierz

 


 

07.04.2016

 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum - pobierz

 


 

18.03.2016

 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum - pobierz

 


 

14.03.2016

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Sztum

 1. Projekt uchwały - pobierz
 2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały - pobierz
 3. Załącznik nr 2 do projektu uchwały - pobierz
 4. Załącznik nr 3 do projektu uchwały - pobierz
 5. Załącznik nr 4 do projektu uchwały - pobierz
 6. Załącznik nr 5 do projektu uchwały - pobierz
 7. Formularz konsultacyjny - pobierz

 


 

04.03.2016

 

Obwieszczenie/ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum - pobierz

 


 

03.03.2016

 

Obwieszczenie/ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie Uchwały Nr XIX.145.2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 - 2022 - pobierz

 

Uchwała Nr XIX.145.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 - pobierz

 


 

03.03.2016

 

Szanowni Mieszkańcy,

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Sztum (LPR) nadal prowadzone są przez sztumski samorząd. Rok 2015 to początkowy, niezwykle intensywny i szczegółowo konsultowany z Urzędem Marszałkowskim naszego województwa I etap opracowywania tego niezwykle ważnego dla miasta dokumentu, w tym konsultacje społeczne oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Podsumowaniem tego etapu była tzw. delimitacja obszarów zdegradowanych w mieście Sztum, zaakceptowana przez Zespół ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

W roku 2015 r. pojawiły się oczekiwane długo wytyczne krajowe i regionalne dotyczące rewitalizacji miast, a w dniu 9 października 2015 r. uchwalona została przez polski Parlament ustawa o rewitalizacji.

W związku z powyższymi wytycznymi i ustawą musieliśmy zaktualizować harmonogram naszych dalszych prac nas LPR na lata 2016 – 2022. O ich przebiegu będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zapraszamy jednocześnie do współpracy i aktywnego włączenia się w zapoczątkowany właśnie szeroki proces konsultacji społecznych Lokalnego programu rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 – 2022.

Sylwia Mackiewicz

Dyrektor MGOPS w Sztumie
Koordynator Zespołu zadaniowego ds. LPR

 


06.08.2014

 

Szanowni Państwo!


W związku z trwającym procesem opracowywania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2014-2022” chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby i oczekiwania dotyczące dalszego rozwoju Miasta Sztum. W celu zebrania opinii mieszkańców Miasta przygotowana została ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Sztumu i jego mieszkańców.

Ankieta ta jest niezwykle ważnym elementem koniecznym do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2014-2022 odpowiadającego Państwa oczekiwaniom i potrzebom, ale również umożliwiającym nam pozyskanie środków z Unii Europejskiej na realizację naszych lokalnych, wspólnych projektów.

Mamy nadzieję, że przy Państwa czynnym udziale, między innymi przez wypełnienie ankiety, uda się wskazać problemy społeczne istniejące w naszym Mieście i możliwe ścieżki ich rozwiązania w celu poprawy sytuacji mieszkańców.

Wypełnione ankiety będą zbierane do 30 listopada 2014 roku. 

W załączniku przesyłamy ankietę w formie dokumentu tekstowego. Bardzo prosimy o udostępnienie jej wszystkim osobom związanym z Państwa Organizacją.

Prosimy o wysyłanie ankiet na adresy mailowe: sekretariat@mgopssztum.pl, sylwia.mackiewicz@sztum.pl, bądź wysyłanie pocztą na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomoc

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.