Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
pochmurno
24°C
Powróć do: Oferta inwestycyjna

Zwolnienie podatku od nieruchomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w ramach pomocy de minimis

 

Opis procedury

Na podstawie uchwały nr XXXVI.204.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 listopada 2020r. zostało wprowadzone nowe zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, będących podatnikami podatku od nieruchomości, którzy realizują nowe inwestycje na  terenie Miasta i Gminy Sztum.

Przez nową inwestycję należy rozumieć grunty, budynki i budowle nabyte po 1 stycznia 2021r. oraz inwestycje w zakresie wybudowania nowych budynków lub budowli po 1 stycznia 2021r., powstałą na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, powodującą przyrost podstaw opodatkowania w podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warunki udzielenia pomocy 

Dokumenty, które powinien dostarczyć przedsiębiorca po zakończeniu inwestycji (najpóźniej przed dniem, od którego zaczyna obowiązywać zwolnienie z podatku od nieruchomości wynikające z uchwały) – warunkiem nabycia zwolnienia jest złożenie załącznika nr 1 do uchwały oraz dołączenie

  1. Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych/deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości,
  2. Dokumentu udzielającego pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie tego obiektu do użytkowania.,
  3. Dokumentu potwierdzającego nabycie nieruchomości objętej zgłoszeniem.
  4. Wyciąg z projektu budowlanego w zakresie powierzchni użytkowej budynku będącego nową inwestycją lub innego dokumentu o wielkości tej powierzchni.
  5. Dokumentów potwierdzających wartość budowli będącej nową inwestycją.
  6. Innych dokumentów, oświadczeń, o które wystąpi organ podatkowy, mających na celu uwiarygodnienie prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości,
  7. Oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia wobec Miasta i Gminy Sztum z jakiegokolwiek tytułu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
  8. Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),
  9. Wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o otrzymanej bądź nie otrzymanejpomocy de minimis z roku bieżącego oraz dwóch poprzedzających go lat.

 

 Zwolnienie nie ma zastosowania do:

1. Przedsiębiorców posiadających zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań

wobec Miasta i Gminy Sztum.

2. W przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE), o którym mowa w §

2 niniejszej uchwały.

3. Nieruchomości zajętych na stacje paliw, działalność handlową detaliczną oraz hurtową,

telekomunikacyjną oraz działalność związaną z wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię eklektyczną, energię cieplną, gaz, wodę oraz odprowadzaniem ścieków.

 

Obowiązki beneficjenta pomocy:

- składanie do 31 stycznia każdego roku podatkowego ( w okresie korzystania z pomocy publicznej) informacji o pomocy publicznej wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w bieżącym roku oraz w okresie dwóch poprzedzających lat kalendarzowych.

-Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do samodzielnego nadzorowania stopnia

wykorzystania pułapu pomocy de minimis określonego w przepisach wymienionych § 2 uchwały. W przypadku gdy pułap ten zostanie przekroczony, kwota pomocy uzyskanej ponad pułap 200.000 euro podlega zwrotowi.

 

 Utrata prawa do zwolnienia:

Prawo do zwolnienia wygasa:

1) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem;

2) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez podatnika;

3) z dniem przekroczenia pułapu 200.000 euro uzyskanej pomocy de minimis;

4) z dniem 1 stycznia roku podatkowego, jeśli nie przedstawił organowi podatkowemu informacji, o których mowa § 7 pkt 1;

5) z dniem postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji;

6) z dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;

7) z dniem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości objętej zwolnieniem.

 

Uwaga!  Po utracie prawa do zwolnienia, przedsiębiorca nie może ponownie skorzystać ze zwolnienia na inwestycję, która już była objęta zwolnieniem na mocy niniejszej uchwały.

 

Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe dane w oświadczeniach co do spełnienia warunków

uprawniających do zwolnienia lub nie dokonał zawiadomienia o utracie warunków zwolnienia traci prawo do tego zwolnienia za cały jego okres.

 

Informacji udziela:

Małgorzata Surdyka –Kierownik referatu podatkowego

I piętro, pokój nr 21, tel. 55-640-63-37

Sylwia Lipińska – inspektor ds. wymiaru podatku (  terenu Miasta Sztum oraz osoby prawne)

I piętro, pokój nr 22, tel. 55-640-63-35

Do pobrania:

 Uchwała nr XXXVI.204.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 listopada 2019r

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.