Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 lipca 2024
Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy
pochmurno
15°C

„Siła Współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”

Fundusze Europejskie Program Regionalny. Rzeczpospolita Polska. Urząd Marszałkowski województwa Pomorskiego. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Tytuł projektu: „Siła Współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”

Nr projektu: RPPM.06.02.02-22-0018/20

Priorytetowa: 6 Integracja

Działanie: 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie:6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

 

Informacja dot. liczby miejsc świadczenia usług społecznych oferowanych w okresie trwałości projektu pn.

Siła Współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”.

Miasto i Gmina Sztum informuje, iż w ramach zapewnienia trwałości rezultatów projektu pn. „Siła Współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”   współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 wraz z Partnerami projektu, tj. Spółdzielnią socjalną „Iskra” oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” oferują osobom zainteresowanym następujące formy wsparcia:

 

 

Wsparcie rodzin

Usługa psychologa w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego
(1 specjalista)

Usługa mediatora w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego
(1 specjalista)

Usługa radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego

(1 specjalista)

Usługa asystenta rodziny (1 specjalista)

Usługa trenera wsparcia rodziny (1 specjalista)

Grupa samopomocowa (1 grupa)

Wsparcie seniorów

Usługi opiekuńcze (3 miejsca)

Usługa asystenta osoby starszej (1 specjalista)

Usługa psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla seniorów
(1 specjalista)

Usługa radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym dla seniorów
(1 specjalista)

Wsparcie osób z

niepełnosprawnościami

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (1 specjalista)

Usługa opieki wytchnieniowej (1 specjalista)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie usług rehabilitanta/fizjoterapeuty, logopedy, terapeuty i pielęgniarki (4 specjalistów)

Usługa psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami

(1 specjalista)

Usługa radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami

(1 specjalista)

     

Miasto i Gmina Sztum wraz z Partnerami projektu deklaruje tym samym instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług w okresie od 01.05.2023 roku do 31.10.2025 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

 

 

 

„Siła Współpracy - rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”

w ramach Osi Priorytetowej 6 „Integracja”,
Działanie 6.2. „Usługi społeczne”,

Poddziałanie 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Beneficjent

Partner wiodący

Miasto i Gmina Sztum

Partner

- Spółdzielnia socjalna „Iskra”

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”

Przedmiot projektu

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.

 

GRUPA DOCELOWA: 74 osoby (38K,36M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym:

*rodziny: 36 os (10 rodziców, 26 dzieci),

*seniorzy: 16os (8K,8M) w wieku 60+,

*osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie: 22os (11K,11M).

 

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

*objęcie 36 os. usługami społecznymi w ramach wsparcia dla rodzin,

*objęcie 38 os. usługami społecznymi w ramach wsparcia dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

 

CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA:

1.Wsparcie Rodzin (36os),

2.Wsparcie Seniorów (16os),

3.Wsparcie os z niepełnosprawnościami (22os.).

Cel główny projektu

Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze Miasta i Gminy Sztum dla 74 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z obszaru Miasta i Gminy Sztum.

Cele szczegółowe

Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Planowane efekty

Projekt zakłada, że w wyniku jego realizacji:

- Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 20,

- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu - 9,

- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 6.

Wartość projektu

1 313 971,20 zł

Wydatki kwalifikowane

1 313 971,20 zł

Poziom dofinansowanie

95 %

Dofinansowanie z UE

1 248 272,64 zł

Wkład własny

65 698,56 zł (wkład własny MiG Sztum- 37 363,52 zł , wkłąd własny Partnerów- 28 335,04 zł)

Termin realizacji

XII.2020 r. - I.2023 r.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.