Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Gospodarka odpadami

Kontakt

KONTAKT

Składanie dokumentów pocztą:

Urząd Miasta i Gminy Sztum
Ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

 

Składanie dokumentów pocztą elektroniczną:

 

sztum@sztum.pl

Deklaracje, wymiar, opłat:


Referat podatkowy
Tel.: 55 640-62-26


Odbiór odpadów, pojemniki:

Referat Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Tel.: 55 640-63-14


Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Sztum:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum
Tel.: 55 640-32-32