Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Dla Inwestora

Oferta inwestycyjna

Informujemy Państwa, że tereny inwestycyjne Miasta i Gminy Sztum oprócz naszego portalu prezentujemy również na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Jest to największy portal z ofertami terenów do zagospodarowania dla inwestorów w Polsce. W generatorze terenów inwestycyjnych znajduje się wyszukiwarka, w której należy  wyszukać interesujące nas województwo, powiat oraz miasto, gdzie zamierzają Państwo lokalizować przedsięwzięcie inwestycyjne.

Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. PAIH działa  zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

Baza PAIH oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego Państwa projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców. 

Poniżej link do bazy danych: https://baza.paih.gov.pl/

 

Tereny inwestycyjne Miasta i Gminy Sztum prezentujemy również w bazie wykonanej w ramach projektu „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim” zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. we współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

 

https://pomorskie.investinpomerania.pl/sztum/