Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Rejestr zabytków

Zabytki nieruchome z terenu Miasta i Gminy Sztum wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego

 

 1. Układ urbanistyczny Starego Miasta Sztum z zespołem zamkowym (wpis nr 113)


 2. Zespół dworsko – parkowy w Sztumie, tzw. dworek Żeromskiego (wpis nr 180)


 3. Zespół zamkowy w Sztumie (wpis nr 1864)

 4. Kościół parafialny p.w. Św. Anny w Sztumie (wpis nr 1414)


 5. Kościół filialny p.w. Wspomożenia Wiernych w Sztumie (wpis nr 1415)


 6. Dom z ogrodem przy ulicy Jagiełły 23 w Sztumie (wpis nr 1453)


 7. Cmentarz wraz z bramą, kaplicą, nagrobkami i układem zieleni wysokiej w rejonie ulicy Kochanowskiego w Sztumie (1384)


 8. Wieża ciśnień w rejonie ulicy Kochanowskiego w Sztumie (wpis nr 1381)


 9. Cmentarz w rejonie ulicy Domańskiego w Sztumie (wpis nr 1382)


 10. Dwór w Barlewicach (wpis nr 1242)


 11. Zespół śluz na Nogacie w Białej Górze (wpis nr 973)


 12. Zespół dworsko – parkowy w Czerninie (wpis nr 877)


 13. Park w Cygusach (wpis nr 906)


 14. Kościół parafialny p.w. Św. Józefa w Gościszewie (wpis nr 1391)


 15. Zespół dworsko – parkowy w Goraju z budynkiem stajni (wpis nr 1055)


 16. Zespół młyna wodnego wraz z tamą i kanałem młyńskim w Koniecwałdzie (wpis nr 1343)


 17. Zespół dworsko – parkowy w Koniecwałdzie (wpis nr 1583)


 18. Kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej, obecnie p.w. Św. Michała Archanioła w Postolinie (wpis nr 323)


 19. Kościół filialny p.w. Trzech Króli i Przenajświętszej Trójcy, z cmentarzem, nagrobkami i zielenią w Pietrzwałdzie (wpis nr 1564)


 20. Zespól dworsko – parkowy w Ramzach Małych (wpis nr 1480)


 21. Dwór w Sztumskiej Wsi (wpis nr 1481)


 22. Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sztumskiej Wsi (wpis nr 1892)