Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Oferta inwestycyjna

Przewodnik inwestora

Obsługa Inwestora

Urząd Miasta i Gminy Sztum, Referat Inwestycji  i Majątku

82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

P. Agnieszka Janowska – Inspektor ds. planowania przestrzennego

e-mail: agnieszka.janowska@sztum.pl

tel. (55) 640 63 80

fax (55) 640 63 00

 

Urząd Miasta i Gminy Sztum, Referat Inwestycji i Majątku

82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

tel.: (55) 640 63 80

e-mail: agnieszka.janowska@sztum.pl lub dajana.patynowska@sztum.pl

 • decyzje o warunkach zabudowy
 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 •  wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Sztum oraz wnioski z zakresu planowania przestrzennego dostępne są na stronie www.sztum.pl w zakładce „Dla inwestora” - Zagospodarowanie przestrzenne.

 

Urząd Miasta i Gminy Sztum, Referat Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

tel.: (55) 640 63 03

 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (e-mail: milosz.gutjar@sztum.pl)
 • działalność gospodarcza (e-mail halina.cymerys@sztum.pl)
 • drogi gminne (e-mail dariusz.kumuda@sztum.pl)

 

Urząd Miasta i Gminy Sztum, Referat Podatkowy

82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 • podatek i zwolnienia z podatku

Małgorzata Surdyka – tel. (55) 640 63 37, e-mail: malgorzata.surdyka@sztum.pl

Sylwia Lipińska – tel. (55) 640 63 35 sylwia.lipinska@sztum.pl

 

Starostwo Powiatowe w Sztumie

82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 31

tel.: (55) 267 74 41

fax: (55) 267 74 42

e-mail: organizacyjny@powiatsztumski.pl

 • decyzje pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę,
 • drogi powiatowe
 • pozwolenia wodno – prawne

 

Starostwo Powiatowe w Sztumie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39A

tel.: (55) 267 74 88

e-mail: geodezja@powiatsztumski.pl

 • mapy
 • wypisy i wyrysy z ewidencji
 • Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie

82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39A

tel.: (55) 267 74 82, (55) 267 74 90

fax: (55) 267 74 82

e-mail: pinb@sztum.gda.winb.gov.pl

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11a

tel.: (58) 32 64 997

fax: (58) 32 64 999

e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl

 • drogi wojewódzkie

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku

80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5

tel.: (58) 511 24 00

fax: (58) 511 24 05

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

 • drogi krajowe

 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku

80-807 Gdańsk, ul. Pohulanka 2

tel.: (58) 301 62 67, (58) 320 32 87, (58) 305 22 56

fax: (58) 301 62 67 w. 33

e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl

 

Gestorzy sieci

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Kochanowskiego 28, tel.: (55) 277 2214
  e-mail: info@pwik-sztum.pl
 • Energa – Operator S.A.
  Oddział Olsztyn
  , 10-313 Olsztyn, ul. Cicha 7, tel. 801 404 404, e-mail: PR_olsztyn@energa.pl
  Oddział Elbląg
  , 82-300 Elbląg, ul. Elektryczna 20, tel. 801 404 404, e-mail: PR_elblag@energa.pl
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 47, tel. (58) 744 55 00, fax: (58) 744 55 01, e-mail: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl, Dział Obsługi Klienta, 82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 8, tel. 55 249 98 29
 • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, 80-858 Gdańsk, ul, Wałowa 41/43, tel. (58) 326 35 00, (58) 326 35 05, fax: (58) 32 635 04, e-mail: sekretariat@gdansk.psgaz.pl
 • Veolia Północ Sp. z o.o. Ciepłownia Sztum, 82-400 Sztum, ul. Nowowiejskiego 14, tel.: (55) 277 21 01, e-mail: veoliapolnoc@veolia.com
 • Orange Polska S.A. 96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 34, www.orange.pl
 • Netia S.A., skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, tel. 801 888 999, (22) 711 88 09, e-mail: firma@netia.pl