Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry”

„Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Zakres projektu obejmuje urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach:

- Węgry poprzez ustawienie ławostołu zadaszonego oraz kosza na śmieci,

- Gościszewo prace obejmują: rozbiórkę starych chodników oraz budowę nowych, demontaż elementów małej architektury i budowę nowych, przeniesienie pomnika „kamienia sztumskiego” i montaż na nowym cokole.

Na zakończenie projektu planowany jest festyn z konkursami i poczęstunkiem dla mieszkańców sołectwa Gościszewo.

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI:  191 114,83 ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 102 000,00 ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 25.12.2012