Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Rewitalizacja Terenów Fosy Średniowiecznego Miasta Lokacyjnego Sztum Wraz Z Przyległymi Murami

„REWITALIZACJA TERENÓW FOSY ŚREDNIOWIECZNEGO MIASTA LOKACYJNEGO SZTUM WRAZ Z PRZYLEGŁYMI MURAMI”.

Działanie: 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.

Opis zadania: Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru na którym znajdują się miejskie, historyczne mury obronne oraz przylegająca do nich fosa staromiejska. Lokalizacja projektu to śródmieście Sztumu usytuowane pomiędzy ul. Mickiewicza , Osińskiego, Władysława IV oraz posesjami stojącymi przy ul. Baczyńskiego. W ramach projektu zrewitalizowany będzie także mur partnera projektu – Parafii św. Anny, przy ul. Władysława IV.
W wyniku realizacji projektu zmodyfikowany  zostanie 1 produkt turystyczny, którym jest historyczne centrum Sztumu. Zostanie zrewitalizowany obszar o powierzchni 0,60285 ha oraz XIV-wieczne mury obronne o łącznej dł.162,32m.
Celem projektu jest zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjne, osiedleńczej i turystycznej Miasta i Gminy Sztum.
Zostanie zmodernizowana przestrzeń publiczna, która korzystnie wpłynie na wszelkie sfery życia społecznego i gospodarczego oraz na wzrost liczby turystów na tym terenie.

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 449 948,41 ZŁ
UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 1 548 678,03 ZŁ
TERMIN RZECZOWEGO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU: CZERWIEC 2014
TERMIN FINANSOWEGO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU: SIERPIEŃ 2014