Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Dla Inwestora

Zagospodarowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY SZTUM

  1.     Uchwała Nr XII.166.2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Zminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum.


 

 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

  1.     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Centrum Miasta Sztum“ uchwalony Uchwałą nr XVII/117/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20.12.2007 r.

    - uchwała
    - mapa
      zmieniony Uchwałą nr XXVI/249/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.12.2012r
      zmieniony Uchwałą nr XLVIII.396.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 21.05.2018 r
      zmieniony Uchwałą nr XXI.153.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02.07.2020r. -


  2.   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina - Uchwała Nr XX/60/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 czerwca 2007 r.
    - uchwała
    - załącznik nr 1
    - załącznik nr 2
    - załącznik nr 3
    - UCHWAŁA NR XLIX.447.2022 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina.

 

 zmieniony Uchwałą nr XXVII.212.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 16.12.2020 r – plik do pobrania z esesja XXVII.212.2020
zmieniony Uchwałą nr XXIX.231.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24.02.2021 r


  3.   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru w obrębie II miasta Sztum – Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 r.
    - uchwała
    - załącznik nr 1
    - załącznik nr 2
    - załącznik nr 3
    - Uchwała nr XLI/407/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie II miasta Sztum
    - załącznik nr 1
    - UCHWAŁA NR XXXII.264.2021 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. KOCHANOWSKIEGO W SZTUMIE.


  4.   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Koniecwałd – dz. nr 214/5 i 214/6, gmina Sztum (Pomorska Specjalna  Strefa Ekonomiczna) – Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia  31 marca 2007 r.
    - uchwała
    - załącznik nr 1
    - załącznik nr 2
    - załącznik nr 3
    - Uchwała Nr XXII.175.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Koniecwałd gmina Sztum
    - Uchwała nr XXVIII.212.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koniecwałd - działki nr 214/5 i 214/6, gmina Sztum 


    5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole – Uchwała Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008r.
    - uchwała
    - załącznik nr 1
    - Uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sztumskie Pole (Uchwała Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2008)" w zakresie obszarowym obejmującym część działki 253/2 położonej w jednosce urbanistycznej 04.MN.05.
    - Uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sztumskie Pole (Uchwała Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2008)" w zakresie obszarowym obejmującym teren wydzielenia wewnętrznego 19/1.1.KP w jednosce urbanistycznej 05.UU.19.
    - Uchwała Nr XXX.222.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole
    - Uchwała Nr XXX.223.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole
    - Obwieszczenie nr 1.2018 – tekst jednolity planu Sztumskie Pole.
    - Obwieszczenie nr 1.2018 Rady Mmiejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole.

zmieniony Uchwałą nr LII.421.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24.08.2018 r  

- UCHWAŁA NR XLI.359.2022 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole

- UCHWAŁA NR XLIX.446.2022 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole.

 

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu byłej Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w Czerninie z obszarem terenów przyległych, położonych częściowo w obrębach Barlewicach i Postolin, uchwalony Uchwałą nr LII/415/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 listopada 2010 r.
    - uchwała
    - załącznik nr 1
 

7.   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów przy ulicy Kochanowskiego w obrębie I miasta Sztum uchwalony Uchwałą nr XLIV/434/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.08.2014 r.
    - uchwała
    - załącznik nr 1
  

8.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu
    - uchwała

9.    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gościszewie
    - uchwała

10.    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi

11.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Reja w Sztumie

Uchwała

12. Uchwała RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Górkach, obręb Barlewice

Uchwała
 


 13. WNIOSKI:

  1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  2. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  3.  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 
  4.  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  5.  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie lub studium 
  6. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku 
  7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
  8. Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

 

 

14.   Dokumenty związane z procedurą Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 178/15 z obszarem terenów przyległych dla lokalizacji farmy wiatrowej w Szpitalnej wsi obręb Barlewice.

    1. Opracowanie ekofizjograficzne
    - Załącznik Nr 1 i 2
    - Załącznik Nr 3 i 3a
    - Załącznik Nr 4 i 5
    - Załącznik Nr 6 i 7
    2. Rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
    3. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 178/15 z obszarem terenów przyległych dla lokalizacji farmy wiatrowej w Szpitalnej wsi obręb Barlewice
    4. Prognoza oddziaływania na środowisko
    - Załącznik Nr 1-3
    - Załącznik Nr 4-5
    - Załącznik Nr 6-7
    5. Uzgodnienie stopnia szczegółowości Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
    6. Uzgodnienie stopnia szczegółowości Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku
    7. Opinia o planie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
    8. Opinia o planie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku