Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

E-mocni: cyfrowe umiejętności realne korzyści (szkolenia komputerowe dla mieszkańców)

 

E-mocni: cyfrowe umiejętności realne korzyści (szkolenia komputerowe dla mieszkańców)

Umowa o dofinansowanie z dnia 31.12.2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Beneficjent

Partner wiodący

Fundacja Aktywizacja

Partnerzy

Miasto i Gmina Sztum oraz 100 innych gmin z terenu Polski

Przedmiot projektu

Przeszkolenie w ciągu dwóch lat (2017-2019) 360 osób na terenie Gminy Sztum i dostarczenie im praktycznych kompetencji, które pozwolą na sprawne poruszanie się w Internecie w wybranych przez siebie przestrzeniach.

Tematyka szkoleń obejmuje takie dziedziny jak:

- praca i rozwój osobowy (np. podnoszenie kwalifikacji zawodowych),

-  edukacja (np. korzystanie z zasobów wiedzy dostępnych w Internecie),

- relacje z bliskimi (np. dbanie o prywatność, zarządzanie swoim wizerunkiem i informacjami o sobie),

-  realizacja zainteresowań (np. rozwijanie hobby),

- zdrowie (np. prowadzenie zdrowego trybu życia),

- finanse (np. zarabianie online, zarzadzanie swoimi finansami),

- sprawy codzienne (np. załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, planowanie przejazdów i podróży),

- zaangażowanie obywatelskie (np. uczestniczenie w życiu obywatelskim i politycznym).

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowane

306 000,00 zł (Gmina Sztum)

Poziom dofinansowanie

93 %

Dofinansowanie z UE

284 580,00 zł

Termin realizacji

do 30 czerwiec 2019 r.