Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków dla aktywnej integracji mieszkańców”

„Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia warunków dla aktywnej integracji mieszkańców”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Odnowa i rozwój wsi"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Zakres projektu: remont boiska do piłki nożnej i placu (remont istniejącego boiska trawiastego – wymiana nawierzchni, montaż nowych bramek do piłki nożnej, wykonanie piłko chwytów od strony ulicy, remont bieżni lekkoatletycznej, wykonanie utwardzonej drogi i placu parkingowego, wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych, urządzenie placu zabaw – zakup urządzenia rekreacyjnego, wykonanie prac na istniejącym boisku asfaltowym, doposażenie w 4 tablice do koszykówki, urządzenie placu rekreacyjnego – miejsca wypoczynku – zabudowanie istniejącej studni, zakup ławek), odwodnienie terenu.

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI:  399 736,91 ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 145 500,00 ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA:  25.11.2011