Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Aktywizacja społeczeństwa „Zadbajmy o siebie razem możemy więcej”

Aktywizacja społeczeństwa „Zadbajmy o siebie razem możemy więcej”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Zakres projektu:

obejmuje cykl szkoleń z psychologiem, warsztatów pn. „Kształtowanie krajobrazu przydomowego”, "Podstawy florystyki i układania kompozycji kwiatowych", „Zioła - ich właściwości lecznicze i wykorzystanie w kuchni", wyjazd do arboretum leśnego w Wirtach, do Kaszubskiego Parku Etnograficznego w Wąglikowicach  oraz do Starego Pola na Targi Ogrodnictwa.

 

WARTOŚĆ ZADANIA:  36 704,00 ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 24 709,99 ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 31.12.2012