Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Aktywne wakacje – cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży”

„Aktywne wakacje – cykl festynów oraz zabaw dla dzieci i młodzieży”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Zakres projektu obejmuje zorganizowanie czterech festynów wiejskich w czasie letnich wakacji Piekle, Sztumskiej Wsi, Gronajnach i Węgrach.

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 14 569,76 ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 8 470,00 ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 31.12.2012