Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Powróć do: Inne 2014-2020

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Koniecwałdzie – wariant podstawowy

                  

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności edycja 2019

 Nazwa projektu

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Koniecwałdzie – wariant podstawowy

Beneficjent

Miasto i Gmina Sztum

Kwota dofinansowania

24 545,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

49 091,00 zł

Cel operacji

Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Koniecwałd poprzez budowę ogólnodostępnej, plenerowej otwartej strefy aktywności

Zakres

  1. montaż 6 urządzeń strefy fitness: orbitrek, biegacz, drążek, jeździec, rower i wioślarz;
  2. montaż stołu do ping – ponga;
  3. montaż stołu do gry w szachy/warcaby;
  4. montaż 4 ławek;
  5. montaż śmietnika;
  6. montaż tablicy informacyjnej i regulaminu korzystania ze strefy fitness;
  7. zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej strefy fitness w obrzeżach betonowych;
  8. zagospodarowanie zieleni poprzez doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i obsianie trawą oraz obsadzenie krzewami liściastymi typu ligustr.

 

Termin realizacji

06.2019 r. – 09.2019 r.