Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części Sztumskiego Pola” - etap II

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części Sztumskiego Pola”

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 531 009,14 ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 917 092,00 ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 25.11.2011