Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej Dla Obszaru Części Sztumskiego Pola – Etap III

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OBSZARU CZĘŚCI SZTUMSKIEGO POLA – ETAP III”.

Działanie: 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska.

Opis zadania: Przedmiotem projektu jest poprawa dysproporcji w zakresie infrastruktury ochrony środowiska – III etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej ok. 2,36 km. Efektem będzie realizacja założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków komunalnych poprzez obciążenie istniejącej oczyszczalni o ok. 26 m3/d ścieków od ok. 505 osób. Projekt kompleksowo rozwiąże problem wod. – Kan. W Sztumskim Polu w pobliżu 2 okolicznych jezior. Projekt wzmocnią działania informacyjne instrumentu elastyczności tj. akcja promocyjno-informacyjna w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej dla ok. 200 uczniów.

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 309 339,89 ZŁ
UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 1 320 639,96 ZŁ
TERMIN ZAKOŃCZENIA RZECZOWEGO PROJEKTU:  PAŹDZIERNIK 2014
TERMIN ZAKOŃCZENIA FINANSOWEGO PROJEKTU: GRUDZIEŃ 2014