Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum”

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Teren przez który przebiega inwestycja nie posiada sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej Dn-110 PE wraz z przyłączami wody, armaturą, studniami wodomierzowymi na granicy posesji odbiorców wody. Długość nowobudowanego wodociągu wynosi ok. 3650 mb. Łączna długość nowowybudowanych przyłączy wynosi ok. 56 mb.

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 398 402,05 ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 221 645,00 ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 25.06.2013