Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Czas na sport czas na zdrowie –przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło”

„Czas na sport czas na zdrowie –przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’’ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania

,,Odnowa i Rozwój Wsi’’ objętego PROW na lata 2007-2013

 

Zakres projektu obejmuje przebudowę dwóch boisk sportowych: boiska wielofunkcyjnego, oraz boiska do piłki nożnej.

 

 

WARTOŚĆ ZADANIA:  165 123,26 ZŁ

KOSZTY KWALIFIKOWALNE ZADANIA: 133 496,56 ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 106 797,00 ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA:25.11.2013