Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Dzień z Klimatem

 Grafika przedstawiająca logotypy: ILN Grants, Sztum Circular Economy, Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, IDN, Miasto i Gmina Sztum

  W ostatnią sobotę, podczas obchodów Dni Ziemi Sztumskiej, w parku miejskim odbył się Dzień z Klimatem, zorganizowany w ramach projektu pn. Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne. Osoby zainteresowane, mogły odwiedzić stoisko, przygotowane przez sztumski samorząd i wziąć udział w wielu atrakcjach. Myślą przewodnią Dnia z Klimatem były odpady i związania z nimi idea gospodarki obiegu zamkniętego. W klimatycznym zakątku, nad brzegiem Jeziora Barlewickiego, można była wziąć udział w edukacyjnej grze terenowej oraz quizie wiedzy przyrodniczej. Uczestnicy musieli wykazać się zarówno wiedzą jak postępować z odpadami i co robić, aby było ich jak najmniej, ale także znajomością terenu, czy odgadnąć nietypowe zjawiska przyrodnicze, jak chociażby obecność niedźwiedzia polarnego w Sztumie. Dużym zainteresowaniem, szczególnie pań, cieszył się pokaz kulinarny, połączony z degustacją, w trakcie którego można było dowiedzieć się jak zorganizować swoją kuchnię w stylu „zero waste” i unikać marnowania żywności, w szczególności poprzez przygotowywanie kiszonek i zakwasów, a także pysznego kaszotto, podanego na liściu kapusty. Najmłodsi uczestnicy mogli natomiast posłuchać opowiadania pt. Trzy moce i dowiedzieć się, jak bardzo szkodliwe jest zaśmiecanie środowiska.  Na stoisku Dnia z Klimatem zorganizowano również Punkt wymiany rzeczy „Drugie życie.” Punkt cieszył się dużym zainteresowaniem i wiele przedmiotów znalazło nowych właścicieli. W trakcie Dnia z Klimatem odbyło się także podsumowanie rajdu rowerowego, który odbył się 21 sierpnia i konkursu plastycznego pn. „Przywróć naszą ziemię”. Prace złożone w konkursie, a było ich 36, zostały zaprezentowane na stoisku Dnia z Klimatem, natomiast wręczenie nagród dla wszystkich uczestników przez Burmistrza Sztumu Leszka Tabora i komisję konkursową, odbyło się na dużej scenie. Dzień z Klimatem zakończył się podsumowaniem gry terenowej i quizu przyrodniczego, w trakcie którego wśród uczestników rozlosowano sadzonki drzew, cebulki kwiatowe oraz gadżety ekologiczne.

Galeria zdjęć poniżej artykułu

Grafika przedstawiająca logotyp grantu, oraz hasło "Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej"

Grafika przedstawiająca informację "Projekt pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne: współfinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu państwa." oraz logotypy flaga Polski, godło Polski

 


 

Grafika przedstawiająca logotypy: ILN Grants, Sztum Circular Economy, Euroregion Bałtyk, Politechnika Gdańska, IDN, Miasto i Gmina Sztum

 

Climate Day

Last Saturday, during the celebration of the Sztum Land Days, a Climate Day was held in the city park, organized as part of the project entitled Sztum circular economy - the response to contemporary climate challenges. Everybody could visit the stand prepared by the local authoritus in Sztum and take part in many activities. The keynote of the Day with Climate was waste management and the related idea of ​​a circular economy. In a climatic corner, dedicated area at the lakeside of Barlewickie Lake, you could take part in an educational outdoor game and a science knowledge quiz. Participants had to present both knowledge of how to menage and reduce waste, but also knowledge of the region, or guess unusual natural phenomena, such as the presence of a polar bear in Sztum. A culinary show, combined with a tasting, enjoyed great interest, especially among women. Participants could to organize your kitchen in the "zero waste" style and avoid food waste, in e.g. by preparing pickles and sourdoughs, as well as delicious kasotto, served on a cabbage leaf. The youngest participants could listen to the story of Three powers and find out how harmful littering the environmentis. The “Second land” exchange spet was also organized at the Climate Day stand. The spot was very popular and many items found new owners. During Climate Day with, there was also a summary of the bicycle rally, which took place on August th 21 st, and the art competition entitled "Restore our land." The works submitted in the competition, and there were 36 of them, were presented at the Climate Day stand, while the award ceremony for all participants by the Mayor of Sztum, Leszek Tabor, and the competition committee took place on the big stage. Climate Day was ended with a summary of a field game and a nature quiz, during which tree seedlings, flower bulbs and ecological gadgets were raffled among the participants.

 

Grafika przedstawiająca logotyp grantu, oraz hasło "Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej"

Grafika przedstawiająca informację "Projekt pn. "Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne: współfinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu" oraz ze środków budżetu państwa." oraz logotypy flaga Polski, godło Polski