Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Dzień Ziemniaka”

„Dzień Ziemniaka”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Zakres projektu obejmuje zorganizowanie festynu dla mieszkańców pn. ‘Dzień Ziemniaka”.

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 7 284,10 ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 4 937,87 ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 31.12.2012