Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

"Gmina Sztum w obiektywie”

Projekt pn.: "Gmina Sztum w obiektywie”

Projekt w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
Zakres projektu: zorganizowanie konkursu fotograficznego, cyklu wystaw plenerowych w Sztumie oraz wykonanie magnesów promujących Miasto i Gminę Sztum.
Celem projektu była promocja obszaru Miasta i Gminy Sztum jego walorów przyrodniczo - kulturowych, zachęcających do poznania regionu i korzystania z oferty turystycznej.

Wartość projektu: 50 672,99 zł
Wartość dofinansowania: 29 550,00 zł