Logo Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

„Integrowanie poprzez wspólne haftowanie”

„Integrowanie poprzez wspólne haftowanie”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Zakres projektu obejmuje cykl warsztatów rękodzieła z zakresu haftowania w Postolinie i Szpitalnej Wsi

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 7 100,00 ZŁ

UDZIAŁ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 4 970,00 ZŁ

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 31.12.2012